Hebreeën (Bijbel)

De Hebreeërs (Hebreeuws: עברים of עבריים) is een oud Semitisch volk van het Midden-Oosten. Zij zijn de voorouders van de Israëlieten, zoon van Isaäk en de Arabieren zoon van Ismaël en stammen af van Sem Sem, zoon van Noach en neef als de nakomelingen van Jafeth en de nakomelingen van Ham.

Hun ontsnapping uit het Oude Egypte wordt verhaald in de Torah in het boek dat Exodus heet in het Engels, of Shemot שמות in het Hebreeuws.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3