Huis Plantagenet

Het Huis Plantagenet regeerde Engeland in een of andere vorm vanaf de regering van Hendrik II, beginnend in 1154, tot het Huis Tudor aan de macht kwam toen Richard III sneuvelde bij de Slag om Bosworth Field in 1485.

Het gaat terug op de Angevinse graven (vanaf 1360 hertogen) van de West-Franse provincie Anjou. Drie dynastieën maken er deel van uit: Angevins, Huis van Lancaster (Lancastrians) en Huis van York (Yorkisten). De Lancastriërs en de Yorkisten vochten tegen elkaar in de Rozenoorlogen om de kroon voor hun dynastie alleen te krijgen.

Plantagenets

Angevins

Lancastrians

  • Hendrik IV (1399-1413)
  • Hendrik V (1413-1422)
  • Hendrik VI (1422-1461 en 1470-1471)

Yorkisten

  • Edward IV (1461-1470 en 1471-1483)
  • Edward V (ongekroond) (1483) (afgezet in 1483, hoogstwaarschijnlijk vermoord)
  • Richard III (1483-1485)

House of Plantagenet


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3