Literatuur

Literatuur is een groep kunstwerken die uit woorden bestaan. De meeste zijn geschreven, maar sommige worden mondeling doorgegeven. Onder literatuur verstaat men meestal poëzie en proza die bijzonder goed geschreven zijn. Er zijn veel verschillende soorten literatuur, zoals poëzie, toneelstukken of romans. Ze kunnen ook worden ingedeeld in groepen op grond van hun taal, historische periode, oorsprong, genre en onderwerp. Het woord literatuur komt van het Latijnse woord "leren, schrijven, grammatica".

De meeste van de vroegste werken waren epische gedichten. Epische gedichten zijn lange verhalen of mythen over avonturen. Ramayana en Mahabharta, twee Indiase heldendichten, worden vandaag de dag nog steeds gelezen. Odyssee en Ilias zijn twee beroemde Griekse gedichten van Homerus. Ze werden doorverteld en rond de 8e eeuw v.Chr. opgeschreven.

Literatuur kan ook fantasierijk of creatief schrijven betekenen, dat wordt bekeken op zijn artistieke waarde.

Beeldhouwwerk in Berlijn dat een stapel boeken voorstelt met daarop de namen van grote Duitse schrijvers.Zoom
Beeldhouwwerk in Berlijn dat een stapel boeken voorstelt met daarop de namen van grote Duitse schrijvers.

Oude boekbanden in een bibliotheekZoom
Oude boekbanden in een bibliotheek

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3