Interdisciplinariteit

Interdisciplinariteit is wanneer twee of meer vakken (academische disciplines) samenkomen. Dit gebeurt wanneer een probleem de traditionele academische grenzen overlapt. Andere termen die bijna hetzelfde betekenen zijn multidisciplinariteit en crossdisciplinariteit.

Een voorbeeld maakt duidelijk wat bedoeld wordt:

  • Om levende cellen te onderzoeken hebben deze vakken zich verenigd: genetica, fysica, chemie, cytologie.

Toen ze zich verenigden, werd het veld dat ze vormden, celbiologie genoemd op het niveau van de cellen, of moleculaire biologie op het niveau van de macromoleculen.

Andere voorbeelden zijn kunstmatige intelligentie, culturele studies, cybernetica, computationele linguïstiek, biomedische techniek, enzovoort. Fysische chemie, biochemie en astrofysica moeten enkele van de eerste zijn geweest.

Op veel universiteiten werden traditionele afdelingen (bijv. plantkunde, zoölogie) geschrapt en werden nieuwe, bredere afdelingen zoals 'School of biological sciences' gevormd. Binnen deze paraplu waren onderzoeks- en onderwijsteams gebaseerd op interdisciplinaire problemen, zoals ecologie of celdeling of de geschiedenis van de aarde. Er zijn enkele noodzakelijke specialismen die niet gemakkelijk in het nieuwe systeem passen. Voorbeelden zijn taxonomie (je hebt nog steeds mensen nodig om dieren te identificeren) en gebieden als de parasitologie en de agrarische plantkunde.

Een systeem dat in sommige universiteiten werkt, is het aanstellen van personeel voor de scholen (meestal Geesteswetenschappen, Wetenschappen, Sociale Wetenschappen en Technologie) en het personeel te laten toetreden tot de groepen die het best bij hun expertise passen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3