Geesteswetenschappen

De geesteswetenschappen omvatten talen, literatuur, muziek, filosofie, politiek, geschiedenis, media, klassiekers, religie en beeldende en uitvoerende kunsten. Aanvullende vakken die soms tot de geesteswetenschappen behoren zijn antropologie, gebiedswetenschappen, communicatie- en cultuurwetenschappen, hoewel deze vaak als sociale wetenschappen worden beschouwd. Het was populair in de renaissancetijd.

De kunsten worden meestal beschouwd als onderdeel van de geesteswetenschappen. Het gaat om beeldende kunst zoals schilderkunst en beeldhouwkunst, maar ook om podiumkunsten zoals theater en dans, en literatuur. Andere geesteswetenschappen, zoals taal, worden soms als onderdeel van de kunsten beschouwd, bijvoorbeeld als de taalkunst.

De geesteswetenschappen bestuderen de menselijke conditie en gebruiken meestal methoden die analytisch, kritisch of speculatief zijn en niet zo empirisch als de natuur- en sociale wetenschappen.

De filosoof PlatoZoom
De filosoof Plato

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn geesteswetenschappen?


A: De geesteswetenschappen zijn een groep academische disciplines die de menselijke cultuur bestuderen, waaronder talen, literatuur, muziek, filosofie, politiek, geschiedenis, media, de klassieken, religie en de beeldende en uitvoerende kunsten.

V: Welke andere vakken worden soms tot de geesteswetenschappen gerekend?


A: Antropologie, gebiedsstudies, communicatie en culturele studies worden soms tot de geesteswetenschappen gerekend, hoewel ze vaak als sociale wetenschappen worden beschouwd.

V: Wanneer waren de geesteswetenschappen populair?


A: De geesteswetenschappen waren populair in de Renaissance.

V: Wat valt er binnen de geesteswetenschappen onder de kunsten?


A: Tot de geesteswetenschappen behoren visuele kunsten zoals schilder- en beeldhouwkunst, maar ook podiumkunsten zoals theater en dans, en literatuur.

V: Worden talen beschouwd als onderdeel van de geesteswetenschappen?


A: Talen worden soms tot de kunsten binnen de geesteswetenschappen gerekend, bijvoorbeeld als de taalkunsten.

V: Hoe bestuderen de geesteswetenschappen de menselijke conditie?


A: De geesteswetenschappen bestuderen de menselijke conditie en gebruiken meestal analytische, kritische of speculatieve methoden en niet zo empirisch als de natuur- en sociale wetenschappen.

V: Welke onderwerpen worden soms eerder als sociale wetenschappen dan als geesteswetenschappen beschouwd?


A: Antropologie, gebiedsstudies, communicatie en culturele studies worden soms eerder als sociale wetenschappen dan als geesteswetenschappen beschouwd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3