Kalium-argonmethode

Kalium-Argon-datering of K-Ar-datering is een radiometrische dateringsmethode die gebruikt wordt in de geochronologie en de archeologie. Het is gebaseerd op het meten van het product van het radioactieve verval van een isotoop van kalium (K) tot argon (Ar).

Kalium is een veel voorkomend element in vele materialen, zoals micas, klei, tefra en verdampers. In deze materialen is het vervalproduct 40Ar in staat om te ontsnappen aan het vloeibare (gesmolten) gesteente, maar begint op te bouwen wanneer het gesteente stolt (herkristalliseert). De tijd sinds de herkristallisatie wordt berekend door de verhouding te meten tussen de hoeveelheid 40Ar en de hoeveelheid resterende 40K. De lange halfwaardetijd van 40K is meer dan een miljard jaar, dus de methode wordt gebruikt om de absolute leeftijd van monsters ouder dan een paar duizend jaar te berekenen.

Snel gekoelde lavas maken bijna ideale monsters voor K-Ar dating. Ze bewaren ook een verslag van de richting en de intensiteit van het lokale magnetische veld op dat moment. De geomagnetische tijdschaal werd grotendeels gekalibreerd met behulp van K-Ar-datering.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3