Absorptie

Absorptie is een toestand waarin iets een andere stof opneemt. Het is een fysisch of chemisch verschijnsel of proces, waarbij atomen, moleculen of ionen binnendringen in het binnenste gedeelte (de "bulk" genoemd) van een gas, vloeistof of vaste stof.

Dit is een ander proces dan adsorptie. Moleculen die absorptie ondergaan gaan diep het volume van het materiaal in, terwijl in het geval van adsorptie moleculen aan het oppervlak van het materiaal stoppen. Een meer algemene term is sorptie, die absorptie, adsorptie en ionenuitwisseling omvat.

Andere betekenissen van "absorptie" zijn:

Vragen en antwoorden

V: Wat is absorptie?


A: Absorptie is het proces waarbij atomen, moleculen of ionen van een stof fysiek of chemisch in de bulk van een andere stof terechtkomen.

V: Wat is het verschil tussen absorptie en adsorptie?


A: Bij absorptie gaan de moleculen diep het volume van het materiaal in, terwijl bij adsorptie de moleculen aan het oppervlak van het materiaal stoppen.

V: Wat is sorptie?


A: Sorptie is een algemenere term die absorptie, adsorptie en ionenuitwisseling omvat.

V: Is absorptie een fysisch of chemisch fenomeen?


A: Absorptie kan zowel een fysisch als chemisch verschijnsel zijn, afhankelijk van de aard van de betrokken stoffen.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van materialen die absorptie kunnen ondergaan?


A: Gassen, vloeistoffen en vaste stoffen kunnen allemaal absorptie ondergaan, afhankelijk van de aard van de geabsorbeerde stof en het materiaal waarin het geabsorbeerd wordt.

V: Kunnen ionen absorptie ondergaan?


A: Ja, ionen kunnen fysisch of chemisch geabsorbeerd worden in het grootste deel van een materiaal.

V: Wat zijn enkele andere betekenissen van de term "absorptie"?


A: Naast de technische definitie kunnen andere betekenissen van "absorptie" het proces van het opnemen van kennis of informatie zijn, of het bedrag van een uitgave dat voor belastingdoeleinden van de winst wordt afgetrokken.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3