Absorptie

Absorptie is een toestand waarin iets een andere stof opneemt. Het is een fysisch of chemisch verschijnsel of proces, waarbij atomen, moleculen of ionen binnendringen in het binnenste gedeelte (de "bulk" genoemd) van een gas, vloeistof of vaste stof.

Dit is een ander proces dan adsorptie. Moleculen die absorptie ondergaan gaan diep het volume van het materiaal in, terwijl in het geval van adsorptie moleculen aan het oppervlak van het materiaal stoppen. Een meer algemene term is sorptie, die absorptie, adsorptie en ionenuitwisseling omvat.

Andere betekenissen van "absorptie" zijn:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3