Architect

Een architect is een persoon die gebouwen ontwerpt en plannen voorbereidt om aan een bouwer te geven. Wat hij of zij ontwerpt heet architectuur. Architecten maken tekeningen met pennen, potloden en computers, en dit wordt ook wel tekenen genoemd. Soms maken ze eerst kleine gebouwen ter grootte van speelgoed, modellen genaamd, om te laten zien hoe het gebouw eruit zal zien als het klaar is. Sommige van deze modellen overleven honderden jaren, zoals St Paul's Cathedral in Londen.

Architecten bepalen de grootte, de vorm en de samenstelling van het gebouw. Architecten moeten goed kunnen rekenen en tekenen. Ze hebben verbeelding nodig. Ze moeten naar de universiteit gaan en leren hoe ze de structuur van een gebouw veilig kunnen maken zodat het niet in elkaar stort. Ze moeten ook weten hoe ze een gebouw aantrekkelijk kunnen maken, zodat mensen het met plezier zullen gebruiken.

Hoewel er al duizenden jaren architectuur is, zijn er niet altijd architecten geweest. De grote Europese kathedralen die in de Middeleeuwen werden gebouwd, werden ontworpen door een bouwmeester, die zijn ontwerpen bekraste op platte bedden van gips. Papier bestond in die tijd nog niet in Europa en perkament of perkament was erg duur en kon niet in grote maten worden gemaakt.

Sommige kathedralen hadden honderden jaren nodig om te bouwen, dus de bouwmeester zou sterven of met pensioen gaan en vervangen worden en vaak veranderden de plannen. Sommige kathedralen zijn nooit afgebouwd, zoals de Notre Dame in Parijs of de Sagrada Família in Barcelona.

Een architect heeft een zeer belangrijke taak, omdat zijn of haar werk door veel mensen gezien en gebruikt zal worden, waarschijnlijk voor een zeer lange tijd. Als het ontwerp, de materialen en de constructie goed zijn, moet het gebouw honderden of zelfs duizenden jaren meegaan. Dit is zelden het geval.

Meestal zijn de bouwkosten datgene wat het leven van een gebouw beperkt, maar brand, oorlog, nood of mode kunnen ook van invloed zijn op de dingen. Naarmate steden en gemeenten groeien, wordt het vaak noodzakelijk om wegen breder te maken, of misschien om een nieuw treinstation te bouwen. Architecten worden weer in dienst genomen en zo verandert de stad. Zelfs zeer belangrijke gebouwen kunnen omvergeworpen worden om plaats te maken voor verandering.

Beroemde architecten zijn onder andere: Frank Lloyd Wright, Fazlur Khan, Bruce Graham, Edward Durell Stone, Daniel Burnham, Adrian Smith, Frank Gehry, Gottfried Böhm, I. M. Pei, Antoni Gaudí en Oscar Niemeyer.

Een tekening van een architect uit 1893Zoom
Een tekening van een architect uit 1893

Frank Lloyd Wright een van de grote architectenZoom
Frank Lloyd Wright een van de grote architecten

Vragen en antwoorden

V: Wat is een architect?


A: Een architect is iemand die gebouwen ontwerpt en plannen opstelt om aan een bouwer te geven. Hij bepaalt de grootte, de vorm en het materiaal van het gebouw. Zij moeten goed kunnen rekenen en tekenen, en over verbeeldingskracht beschikken om aantrekkelijke constructies te maken die veilig zijn en jarenlang meegaan.

V: Hoe ontwerpen architecten hun plannen?


A: Architecten gebruiken pennen, potloden, computers en modellen (kleine gebouwen op speelgoedformaat) om hun tekeningen of ontwerpen te maken van het gebouw dat zij van plan zijn te maken.

V: Wie ontwierpen de grote Europese kathedralen tijdens de Middeleeuwen?


A: De grote Europese kathedralen die in de Middeleeuwen werden gebouwd, werden ontworpen door een bouwmeester die zijn ontwerpen kraste op een vlakke ondergrond van gips, aangezien papier in die tijd nog niet bestond in Europa.

V: Welke kwalificaties heeft een architect nodig?


A: Architecten moeten naar de universiteit gaan en leren hoe zij de structuur van een gebouw veilig kunnen maken zodat het niet instort. Zij moeten ook weten hoe zij een gebouw aantrekkelijk kunnen maken, zodat mensen het met plezier zullen gebruiken. Bovendien moeten zij goed kunnen rekenen en tekenen en over verbeeldingskracht beschikken om succesvolle bouwwerken te kunnen maken.

V: Hoe lang kan architectuur meegaan?


A: Als het ontwerp, de materialen en de constructie goed zijn, kan de architectuur honderden of zelfs duizenden jaren meegaan; dit is echter zelden het geval, omdat de levensduur meestal wordt beperkt door de kosten, maar ook brand, oorlog, behoeften of mode kunnen van invloed zijn.

V: Welke factoren beïnvloeden veranderingen in steden?


A: Naarmate steden groeien, wordt het vaak noodzakelijk om wegen breder te maken of nieuwe treinstations te bouwen, waarvoor opnieuw architecten moeten worden ingeschakeld, wat leidt tot veranderingen in het stadsbeeld. Zelfs zeer belangrijke gebouwen kunnen worden afgebroken als gevolg van veranderingen.

V: Wie zijn enkele beroemde architecten?


A: Enkele beroemde architecten zijn Frank Lloyd Wright, Fazlur Khan, Bruce Graham, Edward Durell Stone, Daniel Burnham Adrian Smith Frank Gehry Gottfried Böhm I M Pei Antoni Gaudí Oscar Niemeyer enz.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3