Oorlog

Oorlog is een situatie of een periode van gevechten tussen landen of groepen mensen. In een oorlog wordt meestal gebruik gemaakt van wapens, een militaire organisatie en soldaten. Oorlog is een situatie waarin een land zijn rechten afdwingt door gebruik te maken van geweld. Niet elk gewapend conflict is een oorlog. Een gevecht tussen individuen, tussen bendes, drugskartels, enz. wordt niet beschouwd als een oorlog. De meeste oorlogen worden echter wel gewapende conflicten genoemd. Het internationaal humanitair recht is een reeks regels die de gevolgen van oorlogen probeert te beperken. Het internationaal humanitair recht erkent twee soorten oorlogen. Deze zijn:

  • "Internationale gewapende conflicten" tussen twee of meer staten.
  • "Niet-internationale gewapende conflicten" als zijnde tussen een regering en een groep die geen regering is of een groep die tussen twee dergelijke groepen staat.

Karlvon Clausewitz schreef in zijn klassieke boek On War dat "oorlog slechts een voortzetting is van het beleid met andere middelen". Clausewitz zag oorlog als een politiek instrument. Zijn boek over militaire filosofie blijft het meest invloedrijke werk over de geschiedenis en de strategie van de oorlog. Een eerdere autoriteit op het gebied van oorlog was Sun Tzu. In zijn boek The Art of War zag Sun Tzu oorlog als een noodzakelijk kwaad. Het was iets wat mensen doen.

Er zijn oorlogen gevoerd om de natuurlijke hulpbronnen te beheersen, om religieuze of culturele redenen en over politieke machtsverhoudingen. Ze zijn uitgevochten over de legitimiteit (juistheid) van bepaalde wetten. Ze zijn uitgevochten om argumenten over land of geld, en vele andere kwesties te regelen. De redenen voor een oorlog zijn vaak zeer complex. Hoewel een oorlog om vrijwel elke reden kan beginnen, is er meestal meer dan één oorzaak. Oorlog is ook een vreselijk toeval om door te gaan met

Schilderij van Pier Gerlofs Donia en Wijerd Jelckama vechtend voor de vrijheid van zijn volkZoom
Schilderij van Pier Gerlofs Donia en Wijerd Jelckama vechtend voor de vrijheid van zijn volk

Oorlog en het begin van naties

Vanaf het begin hebben afzonderlijke staten of politieke groeperingen de oorlog gebruikt om de soevereiniteit over de regio's te verkrijgen. In een van de vroegste beschavingen in de geschiedenis, Mesopotamië, waren ze in een bijna constante staat van oorlog. Het Oude Egypte tijdens de Vroege Dynastieke Periode kwam tot stand door oorlog toen Neder en Opper-Egypte als één land werden samengevoegd, rond 3100 voor Christus. De Zhou-dynastie regeerde over het oude China en kwam in 1046 aan de macht door de oorlog. Scipio Africanus (236-183 v. Chr.) versloeg Carthago, waardoor het oude Rome een verovering van de bekende wereld begon. Filips II van Macedonië (382-336 v.Chr.) verenigde een groep stadstaten om het oude Griekenland te worden.

Soorten van oorlog

Soms zien mensen geen verschil tussen vechten tussen landen of mensen, en het formeel uitroepen van een staat van oorlog. Degenen die dit verschil wel zien, gebruiken meestal alleen het woord "oorlog" voor de gevechten waarbij de regeringen van de landen elkaar officieel de oorlog hebben verklaard. Kleinere gewapende conflicten worden vaak rellen, opstanden, staatsgrepen, enz. genoemd.

Het ene land kan om verschillende redenen troepen naar een ander land sturen. Soms is het om te helpen de orde te bewaren of om het doden van onschuldigen of andere misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen. Het kan zijn om een vriendelijke regering te beschermen tegen een opstand. Hier kan het een politieactie of humanitaire interventie worden genoemd in plaats van een oorlog. Sommige mensen denken dat het nog steeds een oorlog is.

Een ander soort oorlog bestond van 1947 tot 1991, de Koude Oorlog. Deze begon toen de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie stukliepen. Beide landen hadden kernwapens en stonden klaar om deze tegen de andere landen te gebruiken. Maar er was geen echte oorlog tussen de twee. Het eindigde met de val van de Sovjet-Unie in 1991. De koude oorlog werd ook wel een containment genoemd waarbij de Verenigde Staten probeerden de verspreiding van het communisme naar andere landen te voorkomen. Tijdens de Koude Oorlog vochten de grootmachten niet zelf, maar steunden zij vaak derden in een zogenaamde volmachtenoorlog. De Vietnamoorlog wordt vaak als voorbeeld van een volmachtenoorlog gegeven. Maar volmachtenoorlogen zijn lang voor de Koude Oorlog gevoerd en vinden nog steeds plaats.

Een oorlog tussen volkeren en groepen in hetzelfde land staat bekend als een burgeroorlog. Men is het er algemeen over eens dat er twee dingen zijn die van een oorlog een burgeroorlog maken. Het moet een strijd zijn tussen groepen in hetzelfde land of dezelfde staat over politieke controle of om een grote verandering in het beleid van de regering af te dwingen. Het tweede criterium is dat er meer dan 1000 mensen moeten zijn gedood, met een minimum van 100 van elke kant. De Amerikaanse burgeroorlog is een voorbeeld van een burgeroorlog. De cijfers zijn slechts schattingen, maar het totaal aantal slachtoffers wordt geschat op ongeveer 750.000.

Oorlogswetten

Pas in de afgelopen 150 jaar zijn staten het eens geworden over internationale wetten om oorlogsvoering te beperken. Dit was vooral om humanitaire redenen. De Verdragen van Genève en de HaagseVerdragen zijn twee voorbeelden van overeenkomsten waarin het oorlogsrecht is vastgelegd. Deze worden samen meestal internationaal humanitair recht (IHR) genoemd. Omdat dit gevestigde wetten zijn, beperken ze degenen die in gewapende conflicten verwikkeld zijn, tot het volgen van het IHR. Bovendien moet een land niet alleen het recht respecteren, maar moet het er ook voor zorgen dat andere landen het ook respecteren. Ze kunnen hun ogen niet sluiten (wat betekent dat ze doen alsof ze niets zien) voor landen die het IHL niet volgen. De eerste daarvan was de Conventie van Genève in 1864. Het werd internationaal recht met de handtekeningen van 100 landen.

Statistische analyse

De statistische analyse van de oorlog werd gestart door Lewis Fry Richardson na de Eerste Wereldoorlog. Recentere databases van oorlogen zijn samengesteld door het Correlates of War Project en Peter Brecke.

Gerelateerde pagina's

  • Vrede, het woord dat zijn tegengestelde betekenis heeft - waar vrede is, betekent dit dat er geen oorlog is.
  • Lijst van oorlogen
  • Lijst van gevechten

Vragen en antwoorden

V: Wat is oorlog?


A: Oorlog is een situatie of periode van strijd tussen landen of groepen mensen, waarbij meestal wapens, een militaire organisatie en soldaten worden ingezet. Het is een situatie waarin een land zijn rechten afdwingt door geweld te gebruiken.

V: Wordt elk gewapend conflict als oorlog beschouwd?


A: Nee, niet elk gewapend conflict wordt als oorlog beschouwd. Een gevecht tussen individuen, tussen bendes, drugskartels enz. wordt niet als oorlog beschouwd. De meeste oorlogen worden echter gewapende conflicten genoemd.

V: Wat probeert het internationaal humanitair recht te doen?


A: Het internationaal humanitair recht probeert de gevolgen van oorlogen te beperken door twee soorten oorlogen te erkennen: internationale gewapende conflicten tussen twee of meer staten en niet-internationale gewapende conflicten tussen een regering en een groep die geen regering is of tussen twee dergelijke groepen.

V: Wie schreef Over Oorlog?


A: Karl von Clausewitz schreef On War, zijn klassieke boek over militaire filosofie dat het meest invloedrijke werk over de geschiedenis en de strategie van de oorlog blijft.

V: Hoe zag Sun Tzu oorlog?


A: Sun Tzu zag oorlog als een noodzakelijk kwaad; iets wat mensen doen om hun doelen te bereiken.

V: Wat zijn enkele redenen waarom er in de loop van de geschiedenis oorlogen zijn gevoerd?


A: In de loop van de geschiedenis zijn oorlogen gevoerd om diverse redenen, waaronder controle over natuurlijke hulpbronnen, religieuze of culturele verschillen, politieke machtsevenwichten, legitimiteit (juistheid) van bepaalde wetten, ruzies over land of geld en vele andere kwesties.

V: Liggen er meestal meerdere oorzaken aan een oorlog ten grondslag?


A: Ja, hoewel elke oorlog om zowat elke reden kan beginnen, liggen er meestal meerdere oorzaken aan ten grondslag.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3