Wet van het land

De uitdrukking recht van het land (Latijn lex terrae) is een juridische term. Het betekent alle wetten die van kracht zijn in een land of regio. De term werd voor het eerst gebruikt in de Magna Carta. Hij werd gebruikt om de wetten van het koninkrijk aan te duiden. Dit stond los van het Romeins recht of het burgerlijk recht. In de Verenigde Staten verklaart de grondwet dat het de "hoogste wet van het land" is. Het is hetzelfde als een behoorlijke rechtsgang, zoals gerechtvaardigd door de grondwet.

Zoom


Geschiedenis

Hoewel de term voor het eerst in de Magna Carta werd gebruikt, werd hij pas echt de wet van het land tijdens het bewind van Edward I van Engeland. De term werd nauw geassocieerd met een andere uitdrukking die de wet van het land hielp definiëren: "behoorlijke rechtsgang". Tijdens het bewind van Edward II stond in de Liberty of Subjects Act van 1354:

Niemand, van welke stand of toestand ook, zal uit zijn land of pacht worden gezet, noch worden gevangengenomen, noch worden onterfd, noch ter dood worden gebracht, zonder dat hij ter verantwoording wordt geroepen door een behoorlijke rechtsgang.

De wet van het land en de wet op de vrijheid van onderdanen bleven in gebruik in Engeland. Beide werden gebruikt in koloniale charters en in het gewoonterecht. Zij werden onderdeel van de Amerikaanse wetgeving nadat de Amerikaanse kolonies zich in 1776 onafhankelijk van Engeland hadden verklaard.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3