Een behoorlijke rechtsgang

Een behoorlijke rechtsgang is de wettelijke eis dat de overheid alle wettelijke rechten die een persoon heeft, moet eerbiedigen. Een behoorlijke rechtsgang brengt de macht van het recht van het land in evenwicht en beschermt de individuele persoon ertegen. Wanneer een regering een persoon schade berokkent zonder de exacte loop van de wet te volgen, is dit een schending van een behoorlijke rechtsgang, die in strijd is met de rechtsstaat.

Zoom


Een gerechtelijk proces

De eerlijke rechtsgang is ook vaak geïnterpreteerd als een beperking van wetten en gerechtelijke procedures. Dit betekent dat rechters - in plaats van wetgevers - elementaire eerlijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid kunnen definiëren en garanderen. Deze interpretatie is controversieel gebleken, en wordt gezien als dichter bij de concepten van natuurlijke rechtvaardigheid en procedurele rechtvaardigheid die in verschillende andere rechtsgebieden worden gebruikt. Deze interpretatie van een eerlijk proces wordt soms uitgedrukt als een gebod dat de overheid niet oneerlijk mag zijn tegenover de mensen of hen fysiek mag misbruiken.

Geschiedenis

Een behoorlijke rechtsbedeling is ontstaan uit clausule 39 van de Magna Carta in Engeland. De Magna Carta noemde het "de wet van het land", wat de modernere term "due process" werd. Toen het Engelse en het Amerikaanse recht geleidelijk in verschillende richtingen gingen, werd de "due process" in Engeland niet gehandhaafd, maar werd hij wel opgenomen in de grondwet van de Verenigde Staten. Het staat in het Vijfde Amendement dat zegt: "Aan niemand zal... zijn leven, vrijheid of eigendom worden ontnomen, zonder een behoorlijke rechtsgang". Het wordt toegepast op alle staten door het Veertiende Amendement.

In andere rechtssystemen

Een behoorlijke rechtsgang wordt in het hedendaagse Engelse recht niet gebruikt. Maar het erkent twee vergelijkbare concepten: natuurlijke gerechtigheid en het Britse constitutionele concept van de rechtsstaat. Geen van beide concepten sluit echter perfect aan bij de Amerikaanse theorie van een behoorlijke rechtsgang. Het bevat veel impliciete rechten die niet voorkomen in de oude of moderne concepten van een behoorlijke rechtsgang in Engeland.

De islamitische wet voorziet in een eerlijk proces. Het omvat het vermoeden van onschuld, het recht om te zwijgen en een eerlijk en openbaar proces voor een rechter. Er is geen jury en beide partijen, de benadeelde en de beschuldigde, presenteren gewoonlijk hun eigen zaak.

Scandinavië krijgt hoge cijfers van het World Justice Project. Zij worden genoemd om hun strafrechtsysteem, waaronder hun naleving van een eerlijke rechtsgang. In de rechtsstaatindex 2013 kregen de Scandinavische landen een hogere score voor een eerlijke rechtsgang dan de VS. De drie laagst gewaardeerde landen in de index waren Afghanistan, Zimbabwe en Venezuela.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3