Rechtspersoon

Een juridische entiteit is een juridische constructie waarbij de wet een groep natuurlijke personen toestaat voor bepaalde doeleinden te handelen alsof zij één enkele persoon waren. De meest voorkomende doeleinden zijn rechtszaken, eigendom van onroerend goed en contracten.

Een rechtspersoon is niet altijd iets anders dan de natuurlijke personen waaruit hij is samengesteld, zoals men kan zien bij een vennootschap of een corporatie.

Enkele voorbeelden van rechtspersonen zijn:

Beperkingen

Er zijn beperkingen aan de wettelijke erkenning van kunstmatige personen. Rechtspersonen kunnen niet huwen, zij kunnen niet stemmen of een openbaar ambt bekleden, en in de meeste rechtsgebieden zijn er bepaalde functies die zij niet kunnen bekleden. De mate waarin een rechtspersoon een misdrijf kan plegen, verschilt van land tot land. Sommige landen verbieden een rechtspersoon om mensenrechten te hebben; andere landen staan toe dat kunstmatige personen bepaalde beschermingen van de staat genieten die traditioneel als mensenrechten worden omschreven.

Voorbeelden van rechtspersonen zijn - eenmanszaken - personenvennootschappen - trusts - besloten en naamloze vennootschappen

Onlangs heeft in India een bedrijf, ondanks het feit dat het een kunstmatige persoon is, van de High Court Jaipur Bench uitstel van betaling gekregen tegen een werknemer die zijn recht zoekt bij de arbeidsrechtbank.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3