Natuurlijk persoon

In de jurisprudentie is een natuurlijke persoon een echt menselijk wezen, in tegenstelling tot een kunstmatige persoon, dat wil zeggen een organisatie die door de wet voor bepaalde doeleinden wordt behandeld alsof zij een persoon is, onderscheiden van haar leden of eigenaar.

Het stemrecht wordt bijvoorbeeld alleen toegekend aan natuurlijke personen. Dat is het geval voor de meeste mensenrechten. Daarom kan een bedrijf uiteraard geen openbaar ambt bekleden, maar wel een rechtszaak aanspannen.

Hoewel in de sciencefiction reeds lang wordt gefantaseerd over de mogelijkheid van robots met gevoel (bv. androïden) die tussen de mensen leven (zoals de Bicentennial Man van Robin Williams), heeft nog geen enkele rechtbank zich gebogen over de vraag of een dergelijk wezen als een natuurlijk persoon kan worden beschouwd.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een natuurlijk persoon in de rechtspraak?


A: Een natuurlijk persoon is een echt menselijk wezen in tegenstelling tot een kunstmatig persoon of een organisatie die door de wet behandeld wordt alsof het een persoon is.

V: Wat is een kunstmatig persoon?


A: Een kunstmatige persoon is een organisatie die door de wet behandeld wordt alsof het een persoon is, verschillend van haar leden of eigenaars.

V: Welke rechten hebben alleen natuurlijke personen?


A: Alleen natuurlijke personen hebben stemrecht en de meeste mensenrechten.

V: Kan een bedrijf een openbaar ambt bekleden?


A: Nee, een bedrijf kan geen openbaar ambt bekleden.

V: Kan een bedrijf een rechtszaak aanspannen?


A: Ja, een bedrijf kan een rechtszaak aanspannen.

V: Hoe ziet science fiction het beeld van intelligente robots?


A: Sciencefiction fantaseert al heel lang over intelligente robots, zoals androïden die tussen mensen leven.

V: Is er al een rechtbank geweest die zich heeft beziggehouden met de vraag of een robot met gevoel als een natuurlijk persoon kan worden beschouwd?


A: Nee, geen enkele rechtbank heeft zich al beziggehouden met de vraag of een robot met gevoel als natuurlijk persoon beschouwd kan worden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3