Natuurlijk persoon

In de jurisprudentie is een natuurlijke persoon een echt menselijk wezen, in tegenstelling tot een kunstmatige persoon, dat wil zeggen een organisatie die door de wet voor bepaalde doeleinden wordt behandeld alsof zij een persoon is, onderscheiden van haar leden of eigenaar.

Het stemrecht wordt bijvoorbeeld alleen toegekend aan natuurlijke personen. Dat is het geval voor de meeste mensenrechten. Daarom kan een bedrijf uiteraard geen openbaar ambt bekleden, maar wel een rechtszaak aanspannen.

Hoewel in de sciencefiction reeds lang wordt gefantaseerd over de mogelijkheid van robots met gevoel (bv. androïden) die tussen de mensen leven (zoals de Bicentennial Man van Robin Williams), heeft nog geen enkele rechtbank zich gebogen over de vraag of een dergelijk wezen als een natuurlijk persoon kan worden beschouwd.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3