Mantophasmatidae

De insectenfamilie Mantophasmatidae is de enige familie in haar orde. Het is een groep Afrikaanse vleesetende insecten die in 2002 werd ontdekt. De meest gangbare naam in de volkstaal voor deze orde is gladiator, maar hij is onder geen enkele naam bekend.

Hun moderne centrum van endemie is Westelijk Zuid-Afrika en Namibië, hoewel een relictpopulatie en Eocene fossielen wijzen op een ruimere vroegere verspreiding.

De leden van deze orde zijn zelfs als volwassen dieren vleugelloos, waardoor ze relatief moeilijk te identificeren zijn. Zij lijken op een mengeling tussen bidsprinkhanen en fasmiden. Moleculair bewijs toont aan dat zij het nauwst verwant zijn met een familie die bekend staat als de Grylloblattidae.

De mantophasmiden werden oorspronkelijk beschreven aan de hand van oude museumexemplaren die werden gevonden in Namibië (Mantophasma zephyra) en Tanzania (M. subsolana), en aan de hand van een 45 miljoen jaar oud specimen van Baltisch barnsteen (Raptophasma kerneggeri).

De meest recente classificatie erkent talrijke geslachten, waaronder fossielen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3