Moeras

In de geografie is een moeras een soort wetland. Het heeft grassen, biezen, riet, tyfus, zegges en andere kruidachtige planten (eventueel met laaggroeiende houtige planten) in een context van ondiep water. Een moeras verschilt van een moeras, dat een groter aandeel open wateroppervlakte heeft, dat over het algemeen dieper is dan een moeras. In de VS wordt de term "moeras" gebruikt voor wetlands die worden gedomineerd door bomen in plaats van grassen en lage kruiden.

Het water van een moeras kan zoet, brak of zout zijn. Kustmoerassen kunnen geassocieerd worden met estuaria en langs waterwegen tussen kustbarrière-eilanden en de binnenkust. Estuariene moerassen zijn vaak gebaseerd op bodems die bestaan uit zandbodems of baaislib.

Moerassen zijn een uiterst belangrijke habitat voor in het wild levende dieren en dienen vaak als broedplaatsen voor een grote verscheidenheid aan dieren.Zoetwater moeras in Florida
Zoetwater moeras in Florida

Moeras in Point Pelee, Ontario, Canada
Moeras in Point Pelee, Ontario, Canada

Verwante pagina's
AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3