Methaan

Methaan is een organische verbinding met de chemische formule CH
4
. Het is een alkaan met één koolstofatoom. Het wordt vaak gevonden als het hoofdbestanddeel van aardgas. Methaan is een broeikasgas dat 23 keer zo effectief is als kooldioxide. Het is ook minder stabiel en oxideert langzaam door zuurstof tot kooldioxide en water.

Gebruikt

Methaan wordt gebruikt in gaskranen op plaatsen zoals keukens, scheikundelokalen, laboratoria, enz. omdat het zeer gemakkelijk brandt door zijn eenvoudige moleculaire structuur.

Moleculaire structuur

De moleculaire structuur van methaan is zeer eenvoudig. Het bestaat uit één koolstofatoom met daaromheen vier waterstofatomen.

Productie

Methaan kan op vele chemische manieren worden gemaakt, maar zit meestal in aardgas en wordt verkregen door gefractioneerde destillatie, nadat het vloeibaar is geworden.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3