Midge

Muggen is een algemene term voor vele soorten kleine vliegen. Ze behoren allemaal tot een onderorde, de Nematocera.

Ze komen voor op praktisch elk landoppervlak, behalve in permanent droge woestijnen en de bevroren gebieden. Sommige knutten, zoals vele Phlebotominae (zandvliegen) en Simuliidae (zwarte vliegen), zijn vectoren van diverse ziekten. Andere zijn prooidieren voor insecteneters, zoals diverse kikkers en zwaluwen.

De Schotse hooglandmug (Culicoides impunctatus) is in grote aantallen aanwezig. Het is een belangrijke bloedzuigende plaag. Hij komt voor in hoog- en laagland (vennen, venen en moerassen), vooral in het noordwesten van Schotland, van het late voorjaar tot de late zomer.

De gewoonten van de muggen verschillen sterk van soort tot soort, maar binnen een bepaalde familie hebben de muggen meestal een vergelijkbare ecologische rol. Voorbeelden van families die muggen omvatten zijn:

Een mug uit de familie Ceratopogonidae die op het pootgewricht van een etende bidsprinkhaan zit en het bloed opzuigt
Een mug uit de familie Ceratopogonidae die op het pootgewricht van een etende bidsprinkhaan zit en het bloed opzuigt


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3