Muziekinstrument

Muziekinstrumenten zijn dingen die worden gebruikt om muziek te maken. Alles wat op de een of andere manier geluid voortbrengt kan als muziekinstrument worden beschouwd, maar de term slaat in het algemeen op voorwerpen die specifiek bedoeld zijn om muziek mee te maken.

Muziekinstrumenten kunnen naar type worden onderverdeeld in:

Een orkest heeft instrumenten uit vier families:

Sommige mensen denken dat de stem een "natuurlijk muziekinstrument" is, omdat zingen een manier is om muziek te maken zonder dat er een instrument aan te pas komt.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3