Narcistische persoonlijkheidsstoornis | persoonlijkheidsstoornis

Narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD) is een persoonlijkheidsaandoening. Dergelijke mensen vertonen overdreven gevoelens van zelfoverschatting. Zij vinden het moeilijk om empathie en liefde te tonen aan andere mensen. Zij willen door anderen bewonderd worden en hebben behoefte aan macht en succes.

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) van de American Psychiatric Association categoriseert NPD als Cluster B persoonlijkheidsstoornis, met antisociale persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis en histrionische persoonlijkheidsstoornis.

Cluster B persoonlijkheidsstoornissen staan ook bekend als "dramatische" persoonlijkheidsstoornissen. Gemeenschappelijk kenmerk is zeer emotioneel gedrag dat problemen veroorzaakt in relaties. Uit onderzoek is gebleken dat tot 6,3% van de algemene bevolking lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis en dat deze meer voorkomt bij mannen dan bij vrouwen.


  Narcissus, door Caravaggio  Zoom
Narcissus, door Caravaggio  

Geschiedenis

Vóór de introductie van de narcistische persoonlijkheidsstoornis werd de term narcisme gebruikt om de extreme zelfliefde en zelfverheerlijking van een persoon uit te leggen. Het woord narcisme komt uit de Griekse mythologie. Een knappe jongeman genaamd Narcissus zag zijn eigen spiegelbeeld in een plas water en werd verliefd op zichzelf. Narcissus' liefde kon niet worden teruggegeven en daarom werd hij een bloem, die naar hem werd genoemd.

In 1925 introduceerde Robert Waelder de term narcistische persoonlijkheid en in 1968 werd de term narcistische persoonlijkheidsstoornis gebruikt door Heinz Kohut. 

Tekenen en kenmerken

Om de diagnose Narcistische Persoonlijkheidsstoornis te krijgen, moet iemand volgens de DSM-5 van de American Psychiatric Association ten minste vijf van de volgende problematische gedragingen vertonen:

  1. Geobsedeerd zijn door hun eigenbelang
  2. bezig zijn met fantasieën over onbeperkt succes en macht, of fysieke kracht of schoonheid
  3. Een diepgeworteld geloof hebben dat zij bijzonder zijn en prioriteit geven aan hun relaties met mensen of organisaties waarvan zij geloven dat die net zo bijzonder zijn als zijzelf.
  4. Constante en buitensporige bewondering vereisen
  5. Een sterk gevoel van recht hebben
  6. Is extreem manipulatief en deinst nergens voor terug om te krijgen wat hij wil
  7. Mist emotionele empathie
  8. Benijdt iedereen die hij vreest beter te zijn dan hijzelf
  9. Is extreem arrogant


 Het is belangrijk op te merken dat er een verschil is tussen narcistische persoonlijkheidsstoornis en narcistische trekken. Mensen met narcistische persoonlijkheidstrekken vertonen sommige van de hierboven besproken gedragingen, maar in mindere mate dan mensen met een volledige NPD. 

Psychopathologie

Mensen met NPD hebben veel vertrouwen in zichzelf en in wat zij kunnen doen en bereiken en denken dat zij in alles de beste zijn. Zij willen bewonderd worden door hun omgeving en zijn geobsedeerd door fantasieën over macht, schoonheid en talent. Zij beschouwen zichzelf als uniek en bijzonder en vinden dat zij anders moeten worden behandeld. Zij vinden het moeilijk om voor anderen te zorgen en empathie te tonen en hebben daarom moeite om stabiele relaties te onderhouden en liefde of interesse te tonen in iemand anders. Een duidelijk symptoom van NPD is arrogant en ongeduldig gedrag en houding. Deze eigenschappen maken het moeilijk voor mensen die aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijden om klinische hulp te vragen, omdat ze vaak niet begrijpen dat ze dat moeten doen.

Volgens de DSM-5 worden narcistische kenmerken vaak gezien bij succesvolle mensen, maar de diagnose NPD kan pas worden gesteld wanneer deze kenmerken hun dagelijks leven bemoeilijken.

Mensen met NPD hebben vaak ook bijkomende psychische stoornissen zoals depressie, bipolaire stoornis en middelenmisbruik, evenals andere stoornissen uit het tweede cluster van persoonlijkheidsstoornissen. 

Soorten NPD

Narcistische persoonlijkheidsstoornis kan vele vormen aannemen. Dit zijn de drie algemene categorieën en hun beschrijvingen:

- Grandioze narcisten: profiteren waarschijnlijk van anderen en negeren hun welzijn en emoties

- Verlegen narcisten: hebben de neiging zich zowel beter als slechter te voelen dan de mensen om hen heen, narcistische trekken fungeren als verdedigingsstrategie wanneer zij zich niet "genoeg" voelen.

- Hoogfunctionerende narcisten: zijn competitief en op zoek naar aandacht, ze zijn flirterig en energiek 

Veroorzaakt

Narcistische persoonlijkheidsstoornis is het resultaat van een mix van genetische en omgevingsfactoren. Studies hebben gesuggereerd dat er sprake is van 45-80% erfelijkheid, wat betekent dat deze eigenschappen worden doorgegeven van ouder op kind, wat de genetische oorzaak van de stoornis ondersteunt. Het is echter belangrijk te onthouden dat wat wordt geërfd niet de stoornis op zich is, maar een genetische aanleg (genotype) voor het ontwikkelen van deze of een ander soort geestelijke stoornis. Hier komt de opvoeding om de hoek kijken, want het is de omgeving waarin de persoon leeft die het genotype activeert (of niet activeert).

Veel hangt af van de dynamiek binnen het gezin. Als een kind met aanleg voor een narcistische persoonlijkheidsstoornis wordt vertroeteld of overdreven geprezen, zal het de overtuiging internaliseren dat het beter is dan anderen, terwijl het tegelijkertijd bang is dat het dat niet is - dit is een recept voor narcisme. Anderzijds, als het kind wordt verwaarloosd of voortdurend bekritiseerd, kan het ook een narcistische persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen als een manier om het gebrek aan liefde en aandacht te compenseren. In beide gevallen heeft het kind schade aan zijn psyche opgelopen die narcistisch letsel wordt genoemd.

Vanuit neurologisch oogpunt ten slotte, hebben studies uitgewezen dat NPD verband houdt met een "probleem" in de hersenen, waardoor het moeilijk is emoties zoals empathie te uiten en te beheersen. 

Behandeling

Er is geen sterk bewijs voor behandelingen of beheersopties die werken. Zoals bij veel persoonlijkheidsstoornissen is de meest voorkomende en gebruikte optie echter psychotherapie en psychodynamische methoden.Deze opties lijken de meeste kans te hebben om narcisme onder controle te krijgen. Psychische aandoeningen die vaak gepaard gaan met narcistische persoonlijkheidsstoornis, zoals depressie of angststoornis, kunnen worden behandeld, maar er is geen bewijs dat medicijnen narcistische symptomen kunnen behandelen. 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een narcistische persoonlijkheidsstoornis?


A: Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPD) is een persoonlijkheidsstoornis waarbij een individu overdreven gevoelens van eigendunk heeft, moeite heeft om empathie en liefde te tonen aan andere mensen, en een behoefte heeft om door anderen bewonderd te worden en macht en succes te verwerven.

V: Hoe wordt NPD geclassificeerd?


A: NPD wordt in het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) van de American Psychiatric Association geclassificeerd als Cluster B persoonlijkheidsstoornis, samen met antisociale persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis en histrionische persoonlijkheidsstoornis.

V: Hoe worden Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen ook wel genoemd?


A: Cluster B-persoonlijkheidsstoornissen staan ook bekend als "dramatische" persoonlijkheidsstoornissen, omdat zij gepaard gaan met zeer emotioneel gedrag dat problemen kan veroorzaken in relaties.

V: Hoe vaak komt NPD voor?


A: Studies hebben uitgewezen dat tot 6,3% van de algemene bevolking lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

V: Welke gedragingen komen vaak voor bij mensen met Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen?


A: Mensen met Persoonlijkheidsstoornissen Cluster B vertonen zeer emotioneel gedrag dat problemen in relaties kan veroorzaken.
V: Zijn er sekseverschillen in verband met NPD? A: Ja, uit onderzoek is gebleken dat de narcistische persoonlijkheidsstoornis vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3