Nabije Oosten

Het Nabije Oosten is een term die door archeologen, geografen en historici wordt gebruikt voor het Midden-Oosten.

Achtergrond

De term Nabije Oosten is in gebruik gekomen in de jaren 1890, toen de Europese mogendheden te maken kregen met twee kritieke situaties in het "oosten". De Sino-Japanse oorlog in 1894-1895 in het Verre Oosten, en de Armeense Genocide in het Nabije Oosten.

De Britse archeoloog D.G. Hogarth publiceerde in 1902 The Nearer East, dat bijdroeg tot de definitie van de term en de reikwijdte ervan, die Albanië, Montenegro, Zuid-Servië en Bulgarije, Griekenland, Egypte, alle Osmaanse gebieden, het gehele Arabische schiereiland en westelijke delen van Iran omvatte.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3