Opera buffa

Opera buffa is een Italiaanse term die "komische opera" betekent. Het wordt voornamelijk gebruikt voor 18e eeuwse Italiaanse komische opera's. Opera buffa staat in contrast met opera seria ("serieuze opera") waarin het verhaal een tragedie was. Opera seria werd verondersteld "serieus" te zijn, terwijl opera buffa een onderhoudende muzikale komedie was. Net als de opera seria werd alles gezongen, er was geen gesproken dialoog. Dit was anders dan de komische opera in andere landen. Het verhaal in de opera buffa wordt in recitatief verteld en dan waren er aria's voor de personages om hun gevoelens te laten zien en hun stem te laten horen.

Hoewel we vandaag de dag de term "opera buffa" gebruiken, noemden ze in de 18e eeuw zulke opera's met andere namen, bijvoorbeeld "commedia in musica", "dramma giocosa", "operetta", "burlesca" enz. Een operabuffa was meestal een avondvullend werk. Het was anders dan een "intermezzo" of "farsa" dat een korte muzikale komedie was die werd opgevoerd tijdens de pauzes van een muzikale tragedie, hoewel het verschil tussen de twee niet altijd duidelijk is. Het intermezzo werd in de loop van de 18e eeuw steeds langer en ontwikkelde zich geleidelijk aan tot operabuffa. Pergolesi's La Serva Padrone was een intermezzo dat na Pergolesi's dood erg beroemd werd. Het beïnvloedde de opera buffa.

Opera buffa bevatte altijd veel karikatuur. De personages vertoonden menselijke zwakheden zoals domheid, ijdelheid, hebzucht en affectie (mensen die doen alsof ze wijs en belangrijk zijn). Ze maakten vaak een grapje over de heersende klassen.

In de opera buffa was het acteren altijd erg belangrijk. Het was een zeer levendige voorstelling, waarbij er heel snel veel gebeurde. Aan het einde van elk optreden zongen alle hoofdpersonen samen: dit wordt een "ensemble" genoemd (het Franse woord voor "samen").

Operabuffa begon in Napels en breidde zich geleidelijk uit naar andere delen van Italië. Het was vooral populair tijdens het carnaval. Belangrijke componisten van opera buffa zijn Carlo Goldoni en Baldassare Galuppi.

Aan het einde van de 18e eeuw was het niet altijd mogelijk om het verschil te zien tussen een opera buffa en een opera seria. Mozart's opera Don Giovanni, bijvoorbeeld, heeft veel komedie, maar er is ook een serieuze kant.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3