Paradox (logica)

Een paradox is een schijnbaar absurde of tegenstrijdige uitspraak in de logica die oppervlakkig gezien niet waar kan zijn, maar ook niet vals. Verdere analyse van de uitspraak of stelling kan een misleidend axioma of een of andere duistere onderliggende waarheid aan het licht brengen. Niet alle paradoxen zijn fundamenteel incongruent, zoals sommige misschien alleen maar lijken. Er bestaan veel van dit soort beroemde problemen.

Een beroemde paradox wordt de leugenaarsparadox genoemd. Het is de eenvoudige zin "Deze zin is een leugen."

Als de zin waar is, dan is het een leugen, zoals het zegt. Maar als het een leugen is, hoe kan het dan waar zijn? Een leugen kan ook niet de waarheid zijn. Dus de zin die waar is, maakt het een leugen.

Als de zin een leugen is, dan is het niet zoals het zegt, het is waar. Maar dat is precies wat de zin zegt. Dus dat maakt het waar. Dus de zin die een leugen is, maakt het waar.

Deze paradox is niet alleen waar in het Engels, maar in elke taal die krachtig genoeg is voor een zin om aanspraak te maken op zichzelf. Dit geldt ook voor de wiskunde. Paradox kan nooit worden verwijderd uit een symboolsysteem dat claims over zichzelf maakt.

Een ander voorbeeld is de stelling dat "er geen cabal is". Alleen een cabal kan weten of er geen cabal is, dus dit is ofwel een gok, of, het is een cabal die probeert te doen alsof hij niet bestaat.

Andere bekende voorbeelden:

Een paradox kan ook in de ethiek ontstaan. Het veronderstellen van macht over anderen kan soms nodig zijn om hen te beschermen en tegelijkertijd hun recht op autonomie te verminderen. Dit wordt gedefinieerd als een ethisch dilemma dat "een paradox in de ethiek" betekent. Op dezelfde manier kan een ethisch dilemma worden opgelost door het probleem opnieuw in te kaderen om de valse tegenstrijdigheid aan het licht te brengen.

Omdat een paradox ons dwingt om "out of the box" te denken, over andere mogelijkheden dan waar of onwaar in de logica, goed of fout in de moraal, wordt het in het onderwijs als zeer belangrijk beschouwd. Mensen die geen paradox zien waar anderen dat wel zien, zijn er waarschijnlijk te zeker van dat ze gelijk hebben.


De zelfstromende kolf van Robert Boyle vult zichzelf in dit beeld, maar eeuwigdurende bewegingsmachines kunnen niet bestaan.Zoom
De zelfstromende kolf van Robert Boyle vult zichzelf in dit beeld, maar eeuwigdurende bewegingsmachines kunnen niet bestaan.

De Pinocchio paradox is een variant van de LeugenaarsparadoxZoom
De Pinocchio paradox is een variant van de Leugenaarsparadox

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is een paradox?


A: Een paradox is een zin in de logica die niet waar kan zijn, maar ook niet onwaar. Hij is zelf tegenstrijdig.

V: Zijn er beroemde voorbeelden van paradoxen?


A: Ja, er bestaan veel beroemde problemen van dit type.

V: Is een paradox hetzelfde als een oxymoron?


A: Nee, een oxymoron is een stijlfiguur die twee schijnbaar tegenstrijdige termen combineert, terwijl een paradox een uitspraak of situatie is die zichzelf lijkt tegen te spreken en toch waar zou kunnen zijn.

V: Hoe kan iets tegelijkertijd waar en onwaar zijn?


A: Paradoxen worden vaak gebruikt om te illustreren hoe taal misleidend of verwarrend kan zijn als zij letterlijk wordt genomen; zij zijn niet bedoeld om letterlijk te worden genomen, maar om ons aan het denken te zetten over de implicaties van bepaalde uitspraken of ideeën.

V: Welk type zin heeft een paradox meestal?


A: Een paradox heeft meestal de vorm van een bewering die logisch gezien onaanvaardbaar of tegenstrijdig lijkt, maar toch een kern van waarheid kan bevatten.

V: Kunt u een voorbeeld geven van een beroemde paradox?


A: Een bekend voorbeeld is "Deze bewering is onwaar".

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3