Paus Victor I

Paus Victor (189-198C.E.) I was de veertiende paus, de officiële titel is bisschop van Rome van de Katholieke Kerk.

Paus Victor was de eerste Afrikaanse paus. Hij probeerde de voortdurende controverse over de viering van Pasen op te lossen door een grote vergadering van kerkleden uit Rome en Gallië (Frankrijk) en gebieden van en rond Mesopotamië (Irak) dat Pasen op een zondag gevierd moest worden in plaats van op Pesach, welke dag die dag ook was. De kerk van Klein-Azië bleef echter vasthouden aan de viering op Pesach. Paus Victor verklaarde de gemeente in Klein-Azië aanvankelijk geëxcommuniceerd, maar onder protest schijnt hij zich te hebben teruggetrokken en werden de leden van de gemeente weer in de kerk opgenomen.

Hij zorgde voor de vrijlating van enkele christenen die tot de mijnen van Sardinië waren veroordeeld als gevolg van zijn verzoek bij de minnares van de keizer.

Zijn feestdag wordt gevierd op 28 juli.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3