Satyagraha

Satyagraha (Sanskriet: सत्याग्रह satyāgraha) is het idee van geweldloos verzet (vechten met vrede) dat door Mohandas Karamchand Gandhi (ook bekend als "Mahatma" Gandhi) is begonnen. Gandhi gebruikte satyagraha in de Indiase onafhankelijkheidsbeweging en ook tijdens zijn eerdere strijd in Zuid-Afrika.

Satyagraha heeft mede vorm gegeven aan de strijd van Nelson Mandela in Zuid-Afrika onder de apartheid, aan de campagnes van Martin Luther King, Jr. tijdens de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten, en aan vele andere soortgelijke bewegingen. Iemand die satyagraha doet is een satyagrahi.

Hij gebruikte ook in zijn eigenaardige bewegingen en in talrijke niet - gewelddadige strijd in het moederland van India. Zoals de Daandi mars, de Niet-samenwerkingsbeweging, de Zoutmars, enz.

Betekenis van de term

Het woord Satyagraha komt van de Sanskriet woorden satya (betekent "waarheid") en Agraha ("vasthoudendheid", of "stevig vasthouden aan"). Voor Gandhi ging Satyagraha veel verder dan alleen "passief verzet" (weerstand bieden zonder actie te ondernemen) volgens hem was het een morele kracht geboren uit waarheid en geweldloosheid. Zijn geweldloosheid werd ook zijn kracht. Hij zei dat hij de naam koos omdat Waarheid Liefde betekent, en Standvastigheid Kracht, en de Sanskriet naam liet zien dat het een kracht was die geboren werd uit Waarheid en Liefde (geweldloosheid).

Hij schreef ook dat hij de term "Burgerlijk Verzet" beter vond dan "Burgerlijke Ongehoorzaamheid". Gandhi vertaalde het ook als "liefdeskracht" of "zielenkracht".

Gandhi leidt de Zout Satyagraha, een opmerkelijk voorbeeld van SatyagrahaZoom
Gandhi leidt de Zout Satyagraha, een opmerkelijk voorbeeld van Satyagraha

Idee van Satyagraha

Belangrijkste punten van Satyagraha

In Satyagraha, zei Gandhi, is het doel de geest van de onrechtvaardige te veranderen, niet om hem te dwingen. Winnen betekent met de vijand meewerken om wat verkeerd is weer goed te maken, waarvan hij zich misschien niet realiseert dat het verkeerd is. Om dit te laten gebeuren, moet de geest van de vijand veranderen om te beseffen dat hij een doel tegenhoudt dat juist is.

 

 1. Geweldloosheid (ahimsa)
 2. Waarheid - dit omvat eerlijkheid, maar betekent ook volledig leven voor wat waar is, en het ermee eens zijn
 3. Niet stelen
 4. Kuisheid (brahmacharya) - dit houdt in dat men zich zedelijk gedraagt, maar ook dat men meer aandacht schenkt aan het volgen van de waarheid dan aan het bevredigen van driften.
 5. Niet bezitten of niet bezitten (niet hetzelfde als arm zijn)
 6. Lichaamswerk of broodwerk
 7. Niet veel eten dat niet goed is
 8. Niet bang zijn
 9. Gelijk respect voor alle religies
 10. Bestrijding met boycots (geen uitgaven doen of kopen van degenen die een probleem vormen)
 11. Vrijheid van onaanraakbaarheid, of het idee van een kaste (een groep mensen met evenveel geld en macht) die zo laag is dat ze "niet aangeraakt" kan worden.

Een andere keer gaf Gandhi zeven belangrijke regels: Een satyagrahi:

 1. moet een levend geloof in God hebben
 2. moet geloven in waarheid en geweldloosheid, en vertrouwen hebben in de goedheid van de menselijke natuur
 3. moet een kuis (moreel) leven leiden, en bereid zijn te sterven of alles te verliezen wat hij bezit
 4. moet een khadi drager en spinner zijn
 5. moet van de alcohol afblijven
 6. moeten alle andere regels van discipline die hij hen gaf volgen.
 7. als hij in de gevangenis zit, moet hij zich aan de gevangenisregels houden, tenzij die speciaal gemaakt zijn om zijn zelfrespect te schaden

Vragen en antwoorden

V: Wat is Satyagraha?


A: Satyagraha is het idee van geweldloos verzet, begonnen door Mohandas Karamchand Gandhi.

V: Wie is Mohandas Karamchand Gandhi?


A: Mohandas Karamchand Gandhi staat ook bekend als "Mahatma" Gandhi en hij is de grondlegger van Satyagraha.

V: Wanneer begon Gandhi Satyagraha te gebruiken?


A: Gandhi begon Satyagraha te gebruiken tijdens zijn strijd in Zuid-Afrika en later in de Indiase onafhankelijkheidsbeweging.

V: Welke andere bewegingen heeft Satyagraha beïnvloed?


A: Satyagraha gaf mede vorm aan de strijd van Nelson Mandela in Zuid-Afrika onder apartheid, de campagnes van Martin Luther King, Jr. tijdens de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten, en vele andere soortgelijke bewegingen.

V: Wie is een satyagrahi?


A: Een satyagrahi is iemand die Satyagraha beoefent.

V: Wat zijn enkele geweldloze gevechten in India waarbij Satyagraha gebruikt werd?


A: Satyagraha werd gebruikt in bewegingen zoals de Daandi-mars, de Non-Cooperation Movement, de Zoutmars en vele andere.

V: Wat is de betekenis van satyāgraha in het Sanskriet?


A: Satyāgraha betekent in het Sanskriet "vasthouden aan de waarheid" of "zielskracht".

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3