Apartheid

De apartheid was een politiek en sociaal systeem in Zuid-Afrika ten tijde van de heerschappij van de blanke minderheid. Het dwong rassendiscriminatie af tegen niet-Witraten, voornamelijk gericht op huidskleur en gelaatstrekken. Dit bestond in de twintigste eeuw, van 1948 tot het begin van de jaren negentig. Het woord apartheid betekent 'afstand' in het Afrikaans. Rassensegregatie bestond in Zuidelijk Afrika al eeuwenlang, maar toen de Apartheidswet in 1948 door de Nationale Partij werd ingevoerd, werd deze streng gehandhaafd en geïnstitutionaliseerd.

Onder dit systeem werden de mensen in Zuid-Afrika verdeeld door hun ras en werden de verschillende rassen gedwongen om apart van elkaar te leven. Er waren wetten die ervoor zorgden dat de segregatie werd nageleefd. Het apartheidssysteem in Zuid-Afrika werd afgeschaft in 1994, toen een nieuwe grondwet werd geratificeerd die het vorige systeem van segregatie afschafte. De laatste president die tijdens het apartheidstijdperk in functie was, was Frederik Willem de Klerk; hij was verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de politieke gevangene Nelson Mandela om een einde te maken aan de apartheid. Na deze succesvolle onderhandelingen werd Nelson Mandela na multiraciale verkiezingen in april 1994 tot president van Zuid-Afrika gekozen en werd hij de eerste zwarte die deze functie bekleedde. Het duo kreeg de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen. Vandaag de dag wordt de term apartheid soms gebruikt voor soortgelijke segregatiesystemen in andere landen.

Hoe de apartheid in Zuid-Afrika werkte

Tijdens de apartheid werden de mensen in vier rassengroepen verdeeld en door de wet gescheiden. Het systeem werd gebruikt om veel basisrechten te ontzeggen aan niet-Witse mensen, voornamelijk zwarte mensen die in Zuid-Afrika woonden. De wet stond toe dat blanken zich in bepaalde gebieden bevonden. Zwarten moesten speciale pasjes bij zich hebben of toestemming hebben om buiten hun aangewezen gebied te reizen, of in bepaalde gebieden te werken die gereserveerd waren voor blanken. De regering scheidde gemengde gemeenschappen af en verplaatste veel zwarte mensen met geweld van hun land (van 1960 tot 1983 werd het Bantoestanbeleid afgedwongen om Zuid-Afrikaanse zwarten met geweld uit de voor 'blanken' aangewezen gebieden te verhuizen). Veel andere wetten werden gemaakt, bijvoorbeeld: het interraciale huwelijk werd verboden; zwarten konden geen land bezitten in blanke gebieden of stemmen.

De Verenigde Naties waren het niet eens met het apartheidsbeleid van de Zuid-Afrikaanse regering. Er waren protesten in Zuid-Afrika, zoals in Sharpeville in 1960 en in Soweto in 1976. Na het bloedbad in Sharpeville probeerde de VN Zuid-Afrika in 1974 te verwijderen. Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben dat voorkomen. De opstanden in Soweto begonnen omdat Afrikanen gedwongen werden om enkele vakken op school in het Afrikaans te studeren. Veel zwarte mensen hielden niet van Afrikaans omdat het de taal was van de apartheidsregering en de taal van hun onderdrukkers.


Teken uit Zuid-Afrika tijdens de apartheid. Dit teken betekende dat alleen blanken in dit specifieke gebied werden toegelaten.
Teken uit Zuid-Afrika tijdens de apartheid. Dit teken betekende dat alleen blanken in dit specifieke gebied werden toegelaten.

Beëindiging van de apartheid

In 1989 werd F.W. de Klerk president van Zuid-Afrika. Hij wilde het systeem hervormen. In een toespraak in 1990 zei de Klerk dat het verbod op het Afrikaans Nationaal Congres werd opgeheven. Hij besloot ook dat Nelson Mandela uit de gevangenis zou worden vrijgelaten.

In 1991 heeft de VN het Nationale Vredesakkoord opgesteld. Het doel van het Vredesakkoord was "een einde te maken aan het politieke geweld" in Zuid-Afrika. Het werd overeengekomen door 27 organisaties en regeringen. Hierna werd de Convention for a Democratic South Africa (CODESA) gevormd. CODESA werkte aan een oplossing voor het geweld.

De eerste multiraciale verkiezingen waarbij alle rassen konden stemmen, werden gehouden op 27 april 1994. Nelson Mandela werd tot president gekozen, met De Klerk en Thabo Mbeki als plaatsvervangers. Deze datum betekende het einde van de apartheid.

Hoewel Zwarte Zuid-Afrikanen na een lange gevochten strijd bij wet gelijke rechten hebben gekregen, bestaat er nog steeds een enorme economische ongelijkheid tussen zwarten en blanken. In 2012 hield Zuid-Afrika zijn eerste volkstelling in meer dan tien jaar. Het bleek dat het gemiddelde zwarte gezin een zesde (ongeveer 17%) verdiende van wat het gemiddelde blanke gezin verdiende. "Deze cijfers vertellen ons dat de zwarte meerderheid onderaan de ladder staat en nog steeds geconfronteerd wordt met diepe armoede, werkloosheid en ongelijkheid", zei president Jacob Zuma toen de bevindingen bekend werden gemaakt. Nelson Mandela bracht het grootste deel van zijn leven door met het vechten tegen de apartheidswetten, en zonder zijn activisme zouden veel van de veranderingen nooit zijn gebeurd.

Tekenen bij een strand: Dit strand is alleen gereserveerd voor blanken.
Tekenen bij een strand: Dit strand is alleen gereserveerd voor blanken.

Doel van de apartheid

Het doel van de apartheid was om de bevolking van Zuid-Afrika te scheiden in kleine onafhankelijke naties. De zwarte werden Bantustans genoemd. Zuid-Afrika zei dat het onafhankelijke landen waren en wisselde ambassadeurs uit, maar andere landen deden dat niet. De regering van de Nationale Partij wilde niet veel geld uitgeven aan dit project. Ze wilden ook het grootste deel van Zuid-Afrika's land behouden voor de blanken, vooral de rijkste plaatsen, zoals de goudmijnen van Johannesburg. Ze wilden zwarte mannen in deze mijnen laten werken voor weinig geld, maar hun families moesten ver weg wonen of gevangen worden gezet.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3