Synagoge

Een synagoge is een plaats waar Joden samenkomen om te aanbidden en te bidden tot God.

In het Hebreeuws wordt een synagoge beit knesset genoemd, wat betekent, een "huis van samenkomst". Het woord "synagoge" komt van sunagoge, wat een Grieks woord is. In een synagoge houden de joden de joodse diensten, die bestaan uit gebeden, soms met speciale acties.

Een synagoge heeft meestal een grote gebedsruimte. Er kunnen enkele kleinere kamers zijn om te studeren. Er zullen enkele kantoren zijn. Ook zal er meestal een grote ruimte zijn voor speciale evenementen.

De voorkant van een synagoge is gericht op Jeruzalem in Israël. Aan het front bevindt zich het heiligste deel van de synagoge, de Ark. Dit is een kast met daarin de Tora-rollen. Op de Torarollen staan de heilige geschriften van het Jodendom. De Ark heeft meestal een gordijn voor zich.

Bovenop de Ark is licht dat altijd brandt, de "Eeuwige Lamp" genaamd. Het is een symbool dat betekent dat God altijd aanwezig is. Elke synagoge heeft een verhoogd platform dat de "Bimah" wordt genoemd. De persoon die de Thora-rol leest, staat daar als hij leest. De Bimah staat of in het midden van de hal, of voor de Ark.

In sommige synagogen zitten mannen en vrouwen op verschillende plaatsen. Sommige synagogen hebben zelfs een korte muur zodat ze elkaar niet kunnen zien. Dit is zodat de mensen beter kunnen nadenken over de gebeden.

Joden mogen synagogen met verschillende namen noemen. Veel orthodoxe en conservatieve joden in Engelstalige landen gebruiken de naam "synagoge" of het woord "shul", wat Jiddisch is. Joden die Spaans of Portugees spreken noemen synagogen esnoga. Sommige joden noemen de synagoge een tempel.

De joodse verering hoeft niet in een synagoge plaats te vinden. Het kan overal zijn waar een minjan van tien joden is. Het kan in iemands huis zijn of waar dan ook, zoals een cruiseschip of een vliegtuig. Sommige synagogen hebben een aparte kamer of torastudie, dit wordt de "beth midrash" genoemd, dat wil zeggen het huis van de studeerkamer. Sommige soorten van Joodse verering kunnen alleen of met minder dan tien mensen worden gedaan. Synagogen zijn plaatsen waar Joden kunnen aanbidden.

De Grote Synagoge in JeruzalemZoom
De Grote Synagoge in Jeruzalem


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3