Tea Party-beweging

De Tea Party is een Amerikaanse populistische politieke beweging. De meeste mensen zeggen dat het conservatief en libertair is.

Het Theekransje:

  • heeft sinds 2009 protesten gesponsord en politieke kandidaten gesteund,
  • wil minder overheidsuitgaven,
  • is in verschillende mate tegen belastingheffing,
  • wil de staatsschuld en het federale begrotingstekort terugdringen,
  • wil een strikte interpretatie van de grondwet van de Verenigde Staten, zonder de betekenis ervan te veranderen om ze aan te passen aan de moderne ideeën en vooruitgang.

De naam "Tea Party" komt van de Boston Tea Party, een protest van kolonisten die in 1773 bezwaar maakten tegen een Britse belasting op thee. Zij demonstreerden door Britse thee, die van aangemeerde schepen was meegenomen, in de haven te dumpen. Sommigen zeggen dat de thee in "Tea Party" ook staat voor "Taxed Enough Alough".

De Tea Party-beweging heeft partijvergaderingen (groepen) in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat van de Verenigde Staten. Veel van de leden van de Tea Party-verkiezingscommissie zijn voor het eerst gekozen bij de tussentijdse verkiezingen van 2010. Een aantal van hen had nog nooit een openbaar ambt bekleed.

De Tea Party-beweging heeft geen centrale leiding, maar bestaat uit een losse koppeling van nationale en lokale groepen die hun eigen platformen en agenda's bepalen. De Tea Party-beweging is aangehaald als een voorbeeld van politieke activiteit aan de basis, maar ook als een voorbeeld van astroturfen.

Tot de beroemdste nationale figuren van de Tea Party behoren Republikeinse politici als Sarah Palin, Ron Paul en Michele Bachmann. Sinds 2010 is de Tea Party-beweging geen nationale politieke partij, maar heeft ze wel republikeinse kandidaten gesteund.

Uit een Galluppeiling blijkt dat bijna 80% van de Tea Partiers zegt republikeins te zijn. Commentatoren, waaronder Gallup hoofdredacteur Frank Newport, hebben gesuggereerd dat de beweging geen nieuwe politieke groepering is, maar gewoon een rebranding van traditionele Republikeinse kandidaten en beleid. Een Washington Post-scan van oktober 2010 vond 87% van de lokale organisatoren van het Theekransje dat "ontevredenheid over de leiders van de hoofdstroom Republikeinse Partij" zei, "een belangrijke factor in de steun die de groep tot nu toe heeft gekregen". Hoewel velen tegen de leiding van GOP zijn, zijn ze nog meer tegen president Obama. Sommige leden geloven dat president Obama niet in de Verenigde Staten geboren is (ondanks een geboorteakte waaruit blijkt dat hij in Hawaï geboren is).

Een van de belangrijkste standpunten die de Tea Party innam was tegen het schuldplafond (de hoeveelheid geld die de VS mag lenen). Velen stemden tegen een verhoging van het schuldenplafond. Anderen eisten grote bezuinigingen en een evenwichtige begrotingswijziging van de Amerikaanse grondwet.

Tea Party demonstranten vullen het West Lawn van het Amerikaanse Capitool en de National Mall op 12 september 2009.Zoom
Tea Party demonstranten vullen het West Lawn van het Amerikaanse Capitool en de National Mall op 12 september 2009.

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Tea Party?


A: De Tea Party is een Amerikaanse populistische politieke beweging die meestal wordt omschreven als conservatief en libertair.

V: Wat zijn enkele van de belangrijkste doelstellingen van de Tea Party?


A: De belangrijkste doelstellingen van de Tea Party zijn onder meer vermindering van de overheidsuitgaven, belastingverlaging in verschillende mate, vermindering van de staatsschuld en het federale begrotingstekort, het streven naar een strikte interpretatie van de Amerikaanse grondwet zonder de betekenis ervan aan te passen aan moderne ideeën en ontwikkelingen, en verzet tegen een verhoging van het schuldenplafond.

V: Waar komt de naam "Tea Party" vandaan?


A: De naam "Tea Party" komt van een protest van kolonisten in 1773 die bezwaar maakten tegen een Britse belasting op thee door Britse thee die van aangemeerde schepen was gehaald in de haven te dumpen. Sommigen zeggen ook dat het staat voor "Taxed Enough Already".

V: Is de Tea Party vertegenwoordigd in het Congres?


A: Ja, er zijn caucuses (groepen) in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat die bestaan uit leden die zijn gekozen tijdens de tussentijdse verkiezingen van 2010.

V: Wie zijn enkele bekende figuren die verbonden zijn met de Tea Party?


A: Bekende figuren die met de Tea Party worden geassocieerd zijn Republikeinse politici zoals Sarah Palin, Ron Paul en Michele Bachmann.

V: Is er een centrale leiding voor deze beweging?


A: Nee, er is geen centrale leiding voor deze beweging, maar zij bestaat eerder uit een los verband van nationale en lokale groepen die hun eigen platforms en agenda's bepalen.

V: Hoe staan de mensen tegenover traditionele Republikeinse kandidaten in vergelijking met degenen die door de Tea Party worden gesteund? A: Volgens de resultaten van een Gallup-peiling identificeert bijna 80% zich als Republikein, terwijl velen zich verzetten tegen het leiderschap van de GOP, maar nog meer tegen het beleid van president Obama. Volgens een opiniepeiling van de Washington Post van oktober 2010 zegt 87% dat ontevredenheid over de mainstream Republikeinse partijleiders een belangrijke factor is in de tot nu toe ontvangen steun.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3