Conservatisme

Het conservatisme verzet zich tegen snelle veranderingen en steunt het behoud van tradities in de samenleving. Gradualisme is één vorm.

Het eerste bekende gebruik van de term in een politieke context was door François-René de Chateaubriand in 1818. Dit was in de periode van de restauratie van de Bourbon die het beleid van de Franse Revolutie probeerde terug te draaien.

De term wordt geassocieerd met rechtse politiek. Het is gebruikt om een breed scala aan standpunten te beschrijven. Er is niet één set van beleid dat als conservatief wordt beschouwd, omdat de betekenis van conservatisme afhankelijk is van een bepaalde plaats en tijd.

Het conservatisme heeft de neiging om het begrip geloof te ondersteunen, met name in de abrahamitische tradities in landen waar dat de belangrijkste religies zijn. In Engeland werd het boek Reflections on the revolution in France van Edmund Burke gepubliceerd. In zijn boek stelde hij voor dat de mensen tevreden moesten zijn en pleitte hij voor een zorgzame regering. De twee ideeën gaan samen.

Sommige conservatieven proberen de dingen te houden zoals ze zijn, terwijl andere een terugkeer willen naar hoe het vroeger was. Er is een conservatieve partij in Engeland ontstaan die een betere samenwerking wilde tussen arm en rijk, de democratie en sommige aspecten van een welvaartsstaat. Ook de conservatieven in Frankrijk en andere delen van Europa waren hier voorstander van.

In de Verenigde Staten maakten de conservatieven zich zorgen over het centralisme, vertrouwden ze de welvaartsstaat niet en beschouwden ze zakenlieden als betrouwbaar wat betreft lonen en prijzen.


Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3