Ware Jezuskerk

De ware Jezuskerk is een christelijke kerk. Het is begonnen in het begin van de 20e eeuw. Het is een onafhankelijke kerk. Ze scheidt zich af van de pinksterbeweging in China. De Pinksterbeweging is een evangelische beweging binnen het christendom.

Deze groep beoefent geloofsgenezing, spreekt in tongen, doopt door een persoon volledig onder water te zetten, voeten te wassen en de zaterdagse sabbat. In 1949 eisten zij 120.000 leden op; deze leden kwamen bijeen in 700 kerken.

De ware Jezuskerk werd in 1958 verboden in de Volksrepubliek China, samen met alle andere christelijke kerken, maar ze mochten in 1985 weer opengaan. Sindsdien zijn ze snel gegroeid en hebben ze zich over het hele land verspreid. Ze zijn het sterkst in de provincies Jiangsu, Hunan en Fujian.

Ze zeggen dat het dagelijkse gebed erg belangrijk is, zowel privé als openbaar. Ze houden zich bezig met krachtige evangelisatie.

Momenteel zijn hun kerken te vinden in achtenveertig landen en zes continenten. Aanhangers van de Kerk geloven dat God alleen maar een goddelijk karakter heeft en daarom verwerpen zij het idee van de Drie-eenheid.

De christelijke feestdagen lagen vaak in de buurt van de data van de heidense feestdagen. Dit geldt ook voor Pasen, Kerstmis en Goede Vrijdag. Het feest van Sol invictus was op 25 december. Het was een zeer belangrijke feestdag in het oude Rome. Vanwege de heidense oorsprong van de feestdagen viert de ware Jezuskerk geen Pasen en Kerstmis. De beweging heeft tussen de 1,5 en 2,5 miljoen aanhangers.

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Ware Jezus Kerk?


A: De Ware Jezus Kerk is een christelijke kerk die in het begin van de 20e eeuw is gestart. Zij splitste zich af van de Pinksterbeweging in China en heeft zich verspreid over achtenveertig landen en zes continenten.

V: Welke praktijken volgt de Ware Jezus Kerk?


A: De Ware Jezus Kerk volgt gebedsgenezing, spreken in tongen, dopen door iemand volledig onder water te zetten, voeten wassen en de zaterdag sabbat.

V: Hoeveel leden beweerden zij in 1949 te hebben?


A: In 1949 claimden zij 120.000 leden die bijeenkwamen in 700 kerken.

V: Wanneer mochten zij hun deuren weer openen in China?


A: Zij mochten in 1985 weer open nadat zij in 1958 waren verboden.

V: Wat geloven de volgelingen van deze kerk over Gods natuur?


A: Volgelingen van deze kerk geloven dat God alleen een goddelijke natuur heeft, en daarom verwerpen zij het idee van de Drie-eenheid.


V: Waarom vieren volgelingen geen Pasen en Kerstmis?


A: Omdat deze feestdagen van heidense oorsprong zijn, vieren volgelingen van deze kerk geen Pasen en Kerstmis.

V: Hoeveel volgelingen heeft de beweging momenteel?


A: De beweging heeft momenteel wereldwijd tussen de 1,5 en 2,5 miljoen volgelingen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3