Noordelijke staten

Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog betekende de Unie de federale regering van de Verenigde Staten, die werd gesteund door de twintig vrije staten en vijf grensstaten. Elf zuidelijke slavenstaten waren ertegen. Tot de staten van de Unie behoorden de westelijke staten Californië, Oregon en (na 1864) Nevada. Zij omvatten ook staten die toen het "Oude Noordwesten" werden genoemd en waarvan men nu denkt dat zij deel uitmaken van het Midwesten. De Unie werd echter ook vaak "het Noorden" genoemd, zowel toen als nu. De staten van de Unie waren meestal rijker en meer geïndustrialiseerd.

De Unie staten waren:

Kaart van de verdeling van de staten tijdens de Burgeroorlog. Blauw staat voor de staten van de Unie, inclusief de staten die tijdens de oorlog werden toegelaten; lichtblauw voor de staten van de Unie die slavernij toestonden (grensstaten). Rood zijn de Geconfedereerde staten. Onbeschaduwde gebieden waren geen staten voor of tijdens de Burgeroorlog.
Kaart van de verdeling van de staten tijdens de Burgeroorlog. Blauw staat voor de staten van de Unie, inclusief de staten die tijdens de oorlog werden toegelaten; lichtblauw voor de staten van de Unie die slavernij toestonden (grensstaten). Rood zijn de Geconfedereerde staten. Onbeschaduwde gebieden waren geen staten voor of tijdens de Burgeroorlog.

Verwante pagina's

  • Leger van de Unie

AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3