Waits

Wachten of wachten waren Britse stadsmuzikanten. Van de middeleeuwen tot het begin van de 19e eeuw had elke belangrijke Britse stad een groep wachters. Sommige andere landen in Europa hadden ook wachtkamers. Ze heetten Stadtpfeifer in Duitsland en Pifferi in Italië.

De taken (dingen die ze moesten doen) varieerden in verschillende steden en op verschillende momenten in de geschiedenis. Een van hun belangrijkste taken was om op bepaalde momenten van de dag te spelen, zodat de mensen wisten wat de tijd was. Ze speelden vaak vanaf de top van kerktorens. Soms waren ze ook bewakers, die vanuit de torens toekeken, zodat ze elk gevaar konden zien. Ze waren als wachters, die ervoor zorgden dat alles in orde was (er was toen nog geen politie). Ze maakten de mensen 's morgens wakker door op straat muziek te spelen.

Ook de instrumenten die ze bespeelden waren gevarieerd. Meestal waren het luide blaasinstrumenten zoals de sjaal. Het was een betaalde baan. De wachters droegen slimme livrei's en zilveren kantoorkettingen met de armen van de stad.

In Duitsland zou de Stadtpfeifer ook bij kerkdiensten spelen. Ze speelden sjaals of trombones op normale dagen, maar trompetten en trommels op feestdagen.

In Groot-Brittannië waren er na 1835 geen wachttijden meer. De naam "waitits" wordt nog steeds gebruikt in "Christmas Waits" (elke groep mensen die kerstliederen zingen met Kerstmis).

Een band van moderne wachtenZoom
Een band van moderne wachten

Vragen en antwoorden

V: Hoe werden Britse stadsmuzikanten genoemd?


A: Britse stadsmuzikanten werden waites of waits genoemd.

V: Kwamen waits ook in andere landen dan Groot-Brittannië voor?


A: Ja, sommige andere landen in Europa hadden ook waits. Ze werden Stadtpfeifer genoemd in Duitsland en Pifferi in Italië.

V: Wat was een van de belangrijkste taken van een wachtmeester?


A: Een van hun belangrijkste taken was om op bepaalde tijden van de dag te spelen zodat de mensen wisten hoe laat het was.

V: Hoe attendeerden zij de mensen op de tijd van de dag?


A: Zij speelden vaak vanaf de top van kerktorens.

V: Hadden zij naast het spelen van muziek nog andere taken?


A: Soms waren zij ook bewakers, die vanaf de torens uitkeken naar gevaar. Zij waren een soort wachters die ervoor zorgden dat alles in orde was (er was toen nog geen politie). Zij wekten de mensen 's morgens door op straat muziek te maken.

V: Welke instrumenten bespeelden zij gewoonlijk?


A: Meestal waren het luide blaasinstrumenten zoals de shawm.

V: Wanneer hielden de wachten op in Groot-Brittannië?


A: Na 1835 waren er geen wachters meer in Groot-Brittannië.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3