Westfront (Eerste Wereldoorlog)

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 begon het Duitse leger het Westelijk Front door Luxemburg en België binnen te vallen. Ze kregen de militaire controle over vele belangrijke industriële regio's in Frankrijk. Hun snelle opmars werd tegengehouden door de Slag om de Marne. Beide partijen groeven toen defensieve loopgraven. De loopgraven reikten uiteindelijk van de Noordzee tot aan de Zwitserse grens met Frankrijk. In de jaren tussen 1915 en 1917 werden vanuit deze loopgraven vele offensieven gestart. Beide kanten gebruikten grote aantallen artillerie en duizenden infanterie in deze offensieven. Een combinatie van schansen, mitrailleursnesten, prikkeldraad en artillerie hield deze opmars echter tegen. Er gebeurden geen grote doorbraken. Nieuwe militaire technologie, zoals gifgas, vliegtuigen en tanks werden ontwikkeld om te proberen door deze loopgraven te komen.

De impasse is vooral te wijten aan het feit dat aan beide zijden geen enkel stuk land de vijand een of ander voordeel kan geven, ook al was er weinig voordeel. Naarmate de oorlog vorderde en er meer bloed verloren ging aan beide kanten, werden de soldaten steeds moeer van de oorlog en begonnen ze grote beloften te doen aan de regering. Om de oorlogsinspanning gaande te houden, begonnen ze te zeggen dat ze soldaten die niet aanvielen zouden doden, waarbij ze zeiden dat ze het leger zouden verraden als ze niet zouden vechten.

Vragen en antwoorden

V: Wat was het begin van het Westelijk Front in de Eerste Wereldoorlog?


A: Het Westelijk Front ontstond doordat het Duitse leger aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 Luxemburg en België binnenviel en militaire controle kreeg over veel belangrijke industriegebieden in Frankrijk.

V: Hoe probeerden beide partijen door de vijandelijke linies te breken?


A: Beide partijen gebruikten grote aantallen artillerie en duizenden infanteristen in offensieven, evenals nieuwe militaire technologie zoals gifgas, vliegtuigen en tanks.

V: Wat veroorzaakte de impasse aan het Westelijk Front?


A: De impasse werd vooral veroorzaakt doordat beide partijen geen enkel stuk land toestonden dat de vijand enig voordeel opleverde, ook al was er weinig voordeel.

V: Hoe hielden de regeringen de soldaten aan het vechten tijdens WO I?


A: Om de oorlogsinspanning gaande te houden, begonnen regeringen te zeggen dat zij soldaten zouden doden die niet aanvielen en dat soldaten het leger verraadden als zij niet vochten.

V: Welke veldslag stopte de snelle opmars van Duitsland naar Frankrijk?


A: De snelle opmars van Duitsland naar Frankrijk werd gestopt door de Slag bij Marne.

V: Hoe werden loopgraven gebruikt tijdens WO I?A: Beide partijen groeven defensieve loopgraven die uiteindelijk reikten van de Noordzee tot de Zwitserse grens met Frankrijk. Deze loopgraven werden gebruikt ter bescherming tegen vijandelijke opmars.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3