Westfront (Eerste Wereldoorlog)

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 begon het Duitse leger het Westelijk Front door Luxemburg en België binnen te vallen. Ze kregen de militaire controle over vele belangrijke industriële regio's in Frankrijk. Hun snelle opmars werd tegengehouden door de Slag om de Marne. Beide partijen groeven toen defensieve loopgraven. De loopgraven reikten uiteindelijk van de Noordzee tot aan de Zwitserse grens met Frankrijk. In de jaren tussen 1915 en 1917 werden vanuit deze loopgraven vele offensieven gestart. Beide kanten gebruikten grote aantallen artillerie en duizenden infanterie in deze offensieven. Een combinatie van schansen, mitrailleursnesten, prikkeldraad en artillerie hield deze opmars echter tegen. Er gebeurden geen grote doorbraken. Nieuwe militaire technologie, zoals gifgas, vliegtuigen en tanks werden ontwikkeld om te proberen door deze loopgraven te komen.

De impasse is vooral te wijten aan het feit dat aan beide zijden geen enkel stuk land de vijand een of ander voordeel kan geven, ook al was er weinig voordeel. Naarmate de oorlog vorderde en er meer bloed verloren ging aan beide kanten, werden de soldaten steeds moeer van de oorlog en begonnen ze grote beloften te doen aan de regering. Om de oorlogsinspanning gaande te houden, begonnen ze te zeggen dat ze soldaten die niet aanvielen zouden doden, waarbij ze zeiden dat ze het leger zouden verraden als ze niet zouden vechten.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3