Eerste Slag bij de Marne

De Eerste Slag bij de Marne was een veldslag in de Eerste Wereldoorlog. De slag werd uitgevochten tussen het Duitse Rijk aan de ene kant en de Fransen en Britten aan de andere kant. De slag eindigde met een tactische terugtrekking van het Duitse leger. Het was een van de eerste tekenen dat het Schlieffenplan mislukt was. De slag kostte het leven aan meer dan een miljoen Franse en Britse soldaten. Het kostte ook het leven van meer dan 750.000 soldaten aan Duitse zijde. De slag werd uitgevochten van 5 tot 12 september 1914. De slag betekende het einde van de Duitse opmars in Frankrijk. Het markeerde het begin van de loopgravenoorlog waar de Eerste Wereldoorlog beroemd om werd.

Franse soldaten wachten op de aanval, in een greppel in 1914Zoom
Franse soldaten wachten op de aanval, in een greppel in 1914

Prelude

Het Schlieffenplan voorzag in een aanval door België. De Duitsers moesten de belangrijkste Franse versterkingen aan de Duitse grens vermijden. Ze vielen België binnen op 3 augustus 1914. De Duitsers drongen met weinig moeite door het Belgische leger heen. Na de vernietiging van de belangrijkste vestingwerken in Luik en Namen, trokken het Duitse Eerste Leger en het Tweede Leger onder bevel van Alexander von Kluck en Karl von Bülow, op naar Parijs. Bij de Slag om Mons hield de British Expeditionary Force (BEF) de Duitse troepen tijdelijk tegen. Zij brachten de Duitsers zware verliezen toe. Maar het Franse leger en de BEF trokken zich uiteindelijk terug naar de rivier de Marne waar ze wachtten op de Duitsers. Zonder echte tegenstand verplaatsten de Duitsers zich zo snel mogelijk en bereidden zich voor om de confrontatie met de Fransen en Britten bij de rivier de Marne aan te gaan.

De strijd

De Duitse opmars

De Duitsers rukten op tot op 48 km van Parijs. De Franse regering ontvluchtte de hoofdstad voor de veiligheid van Bordeaux. De Duitsers waren zo dichtbij dat ze hun massieve spoorwegkanonnen (kanonnen gemonteerd op treinwagons) tot in Parijs konden afvuren.

De Parijse taxi's

Tijdens de slag was er geen manier om de Franse troepen snel genoeg naar het front te verplaatsen. Maar er was een oplossing. Generaal Gallieni riep elke taxi en chauffeur op om zich te melden. Parijs had ongeveer 10.000 taxi's, maar door de oorlog maar 7.000 chauffeurs. Gallieni's plan was om de troepen per taxi te verplaatsen, wat in die tijd een heel nieuwe uitvinding was. De taxi's reden dag en nacht om soldaten te vervoeren. De chauffeurs kregen 0,20 francs (₣) per kilometer. Maar op 8 september hadden de taxi's slechts ongeveer 5.000 soldaten uit Parijs gebracht. In een strijd met meer dan een miljoen man, konden 5.000 geen groot verschil maken. Bovendien werden de meeste soldaten die per taxi kwamen, in reserve gehouden.

Een kritieke fout

Het Duitse Tweede Leger onder leiding van Bülow besloot naar het zuiden op te rukken om het Franse Vijfde Leger te vernietigen. Generaal Von Kluck was hiervan niet op de hoogte en bleef oprukken om de Fransen aan te vallen. Door deze beweging ontstond er een grote kloof tussen de twee Duitse legers. De Britten en Fransen deden een tegenaanval in de kloof en op 10 september trokken de Duitsers zich terug. Parijs was gered.

De Duitsers trokken zich veertig mijl van de Marne terug. Omdat hun plan was mislukt wisten ze niet wat ze moesten doen. Ze waren niet getraind in loopgravenoorlog, maar hun enige mogelijkheid was zich in te graven en te wachten op de geallieerden. Uiteindelijk werden de gegraven loopgraven 300 mijl lang.

Renault Type AG-1 (G 7) (Taxis de la Marne) in gebruik genomen door het Franse legerZoom
Renault Type AG-1 (G 7) (Taxis de la Marne) in gebruik genomen door het Franse leger


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3