Xiphosura

Xiphosura is een orde van mariene cheliceraten. Zij omvat een groot aantal uitgestorven lijnen en slechts vier recente soorten in de familie Limulidae, waartoe ook de degenkrabben behoren.

De groep is in miljoenen jaren nauwelijks veranderd. De moderne degenkrabben lijken bijna identiek aan prehistorische geslachten zoals de Mesolimulus uit de Jura, en worden beschouwd als levendefossielen.

Xiphosura worden traditioneel in de klasse Merostomata geplaatst. Deze term werd oorspronkelijk gemaakt voor de eurypteriden; nu, met de Xiphosura erbij, is bekend dat zij parafyletisch zijn.

Hoewel de naam Merostomata nog steeds in leerboeken voorkomt, zonder verwijzing naar de Eurypterida, hebben sommigen erop aangedrongen dit gebruik te ontmoedigen. De gemeenschappelijke kenmerken van de twee groepen die traditioneel tot de Merostomata worden gerekend, worden thans beschouwd als overblijfselen van primitieve toestanden (symplesiomorphies).

De Xiphosura staat aan de basis van een clade die bestaat uit Eurypterida en Arachnida. Men schat dat de Xiphosura 480 miljoen jaar geleden van de Arachnida zijn afgesplitst.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3