Thales

Thales of Miletus, ongeveer 624 voor Christus - 546 voor Christus, was een pre-Socratisch Grieks filosoof. Hij kwam uit Miletus in Klein-Azië. Velen, met name Aristoteles, beschouwen hem als de eerste filosoof in de Griekse traditie.

Volgens Bertrand Russell begint de "Westerse filosofie met Thales". Thales probeerde natuurverschijnselen te verklaren zonder te refereren aan de mythologie en was in dit opzicht enorm invloedrijk. Bijna alle andere pre-Socratische filosofen volgen hem in een poging een verklaring te geven voor de uiteindelijke inhoud, verandering en het bestaan van de wereld - zonder verwijzing naar de mythologie. Die filosofen waren ook invloedrijk, en uiteindelijk werd Thales' afwijzing van mythologische verklaringen een essentieel idee voor de wetenschap. Hij was ook de eerste om algemene principes te definiëren en hypothesen te formuleren. Als gevolg daarvan werd hij de "Vader van de Wetenschap" genoemd, hoewel Democritus deze titel misschien meer verdient.

In de wiskunde gebruikte Thales geometrie om problemen op te lossen zoals het berekenen van de hoogte van piramides en de afstand van schepen tot de wal. Hij is het eerste bekende individu aan wie een wiskundige ontdekking is toegeschreven. Ook was Thales de eerste bekende die elektriciteit bestudeerde.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3