Hypothese

Een hypothese is een voorgestelde verklaring voor een bepaalde gebeurtenis of probleem. Voor een wetenschappelijke hypothese vereist de wetenschappelijke methode dat men deze kan testen.

Kardinaal Bellarmine gaf een bekend voorbeeld van de oudere betekenis van het woord in zijn waarschuwing aan Galileo in het begin van de 17e eeuw: dat hij de beweging van de Aarde niet als een realiteit moet behandelen, maar slechts als een hypothese.

Vandaag de dag verwijst een hypothese naar een idee dat moet worden getest. Een hypothese heeft meer werk van de onderzoeker nodig om deze te toetsen. Een geteste hypothese die werkt, kan onderdeel worden van een theorie of een theorie zelf worden. De toetsing moet een poging zijn om te bewijzen dat de hypothese fout is. Dat wil zeggen dat er een manier moet zijn om de hypothese te vervalsen, althans in principe.

Mensen noemen een hypothese vaak een 'geleerde gok'.

"Wanneer het niet duidelijk is onder welke natuurwet een effect of klasse van effect hoort, proberen we deze leemte op te vullen door middel van een gok. Dergelijke gissingen hebben de naam gissingen of hypothesen gekregen". Hans Christian Ørsted (1811)

"In het algemeen zoeken we naar een nieuwe wet door het volgende proces. Eerst raden we het aan. ..."

Experimenters kunnen verschillende hypothesen testen en verwerpen alvorens het probleem op te lossen.

Een 'werkhypothese' is slechts een ruwe hypothese die voorlopig wordt aanvaard als basis voor verder onderzoek. De hoop is dat er een theorie komt, ook al mislukt de hypothese uiteindelijk.

Hypotheses zijn vooral belangrijk in de wetenschap. Verschillende filosofen hebben gezegd dat er zonder hypothesen geen wetenschap zou kunnen zijn. In de afgelopen jaren hebben wetenschapsfilosofen geprobeerd de verschillende benaderingen van het testen van hypothesen, en de wetenschappelijke methode in het algemeen, te integreren om een vollediger systeem te vormen. Het punt is dat hypothesen voorgestelde ideeën zijn die vervolgens worden getest door middel van experimenten of observaties.

Statistieken

In de statistiek spreekt men over correlatie: correlatie is hoe nauw twee gebeurtenissen of fenomenen met elkaar verbonden zijn. Een stelling (of hypothese) dat twee gebeurtenissen met elkaar samenhangen kan niet op dezelfde manier worden getoetst als een natuurwet. Een voorbeeld zou zijn om te zien of een bepaald medicijn effectief is om een bepaalde medische aandoening te behandelen. Zelfs als er een sterke correlatie is die aangeeft dat dit het geval is, zouden sommige monsters nog steeds niet passen bij de hypothese.

Er zijn twee hypothesen in statistische tests, de zogenaamde nulhypothese en de alternatieve hypothese. De nulhypothese stelt dat er geen verband bestaat tussen de fenomenen. De alternatieve hypothese stelt dat er wel een verband bestaat. De alternatieve hypothese kan verschillende vormen aannemen. Ze kan tweezijdig zijn (bijvoorbeeld: er is een effect, in een nog onbekende richting) of eenzijdig (de richting van de veronderstelde relatie, positief of negatief, ligt op voorhand vast).

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3