Canadese strijdkrachten

De Canadese strijdkrachten (CF) (Frans: Forces canadiennes; FC) zijn het leger, de luchtmacht en de zeemacht van Canada, die, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, onder het bevel staan van één enkele structuur.

Krachtens de National Defence Act zijn "De Canadese strijdkrachten de door Canada opgeheven strijdkrachten van Hare Majesteit en bestaan uit één dienst, de Canadian Armed Forces". De opperbevelhebber van de Canadese strijdkrachten is het staatshoofd van Canada, koningin Elizabeth II, vertegenwoordigd door de gouverneur-generaal van Canada, David Lloyd Johnston. De Chef van de Defensiestaf (of CDS), het hoogste professionele lid van de dienst, is generaal Thomas J. Lawson. De CDS ressorteert onder een politicus, de minister van Nationale Defensie, momenteel Robert Nicholson van de Conservatieve Partij.

Structuur

De Canadese strijdkrachten bestaan uit 67.000 personeelsleden (soldaten, zeelieden en luchtmachtpersoneel). Elke eenheid aanvaardt mannelijke en vrouwelijke soldaten, als zij voor de functie in aanmerking komen. De CF is verdeeld in zeven hoofdtakken, die commando's worden genoemd.

Hoofdtakken

De Milieutakken (Commando's genoemd) zijn hoofdzakelijk administratieve structuren. Zij beheren het personeel, het materieel en de faciliteiten, maar niet de operaties. Er zijn drie commando's in de Canadese strijdkrachten, omdat er geen mariniers zijn. Alle commando's werken zeer nauw met elkaar samen. De luchtmacht levert bijvoorbeeld helikopters aan zowel de marine als de landmacht. Deze commando's hebben ook elk een reserve-element, bestaande uit deeltijdse werknemers.

Landmachtcommando (LFCOM)

Dit is het leger van Canada en de grootste tak van de CF. Het maakt gebruik van tanks en andere pantservoertuigen, zoals de LAV III, alsook van artillerie, genievoertuigen en een verscheidenheid aan wapens, zoals het Colt Canada C7-geweer.

Maritiem Commando (MARCOM)

Dit is de marine van Canada. Zij heeft 33 actieve oorlogsschepen, waaronder onderzeeërs, fregatten en torpedojagers.

Air Command (AIRCOM)

AIRCOM is de luchtmacht van Canada. Zij exploiteert een verscheidenheid aan helikopters en vliegtuigen ter ondersteuning van het leger en de marine, en beschikt ook over CF-18 gevechtsvliegtuigen.

Operationele Kantoren

De operationele commando's zijn verantwoordelijk voor specifieke soorten operaties of voor het houden van oefeningen of het inzetten van troepen. Er zijn vier operationele commando's.

Commando speciale operaties strijdkrachten (CANSOFCOM)

Het CANSOFCOM is verantwoordelijk voor het leveren van speciale strijdkrachten en asymmetrische oorlogsvoering aan Canada. Het is het kleinste commando van de Canadese strijdkrachten, en bestaat uit vier gezamenlijke eenheden die niet onder het leger, de marine of de luchtmacht ressorteren. Deze eenheden zijn de Joint Task Force 2, het Canadian Special Operations Regiment, het 427e Special Aviation Squadron en de Canadian Joint Incident Response Unit (CBRN).

Commando Expeditionaire Strijdkrachten (CEFCOM)

Dit is het commando dat verantwoordelijk is voor het beheer van buitenlandse operaties en inzet buiten Canada, zoals de bijdrage van Canada aan de oorlog in Afghanistan.

Canada Commando (CANCOM)

Canada Command werkt samen met het Northern Command van de Verenigde Staten om de nationale veiligheid en de verdediging van het Noord-Amerikaanse continent te waarborgen. CANCOM is ook verantwoordelijk voor het beheer van noodsituaties, bijvoorbeeld wanneer het leger nodig is om te reageren op rampen in Canada.

Operationeel Ondersteuningscommando (CANOSCOM)

Dit commando is verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle andere commando's met zaken als logistiek, techniek, gezondheidsdiensten, en de militaire politie.

Defensiebeleid

Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw is het defensiebeleid van Canada opgebouwd uit deze doelstellingen :

  • De verdediging van het land
  • De verdediging van Noord-Amerika, met het leger van de Verenigde Staten
  • Bijdragen tot de internationale veiligheid

Tijdens de Koude Oorlog was een belangrijk aandachtspunt van de Canadese strijdkrachten het helpen bij de verdediging van Europa tegen de dreiging van de Sovjet-Unie. Sommige Canadese soldaten verbleven in die tijd in Europa.

Vandaag zijn de doelstellingen van de Canadese strijdkrachten gebaseerd op de Canada First Defensiestrategie, ingevoerd door de conservatieve regering van Stephen Harper. De nieuwe doelen en doelstellingen zijn in staat zijn om het volgende te doen :

  • Regelmatige binnenlandse operaties, in het Noordpoolgebied en ter ondersteuning van NORAD.
  • Hulp bij de beveiliging van een groot nationaal evenement, zoals de Olympische Winterspelen van 2010
  • Reageren op een grote terroristische aanval
  • Burgers helpen in geval van een natuurramp
  • Een grote internationale missie leiden of maken gedurende een lange tijd
  • Stuur soldaten om te reageren op een internationale crisis voor een korte tijd

Vragen en antwoorden

V: Waaruit bestaan de Canadese Strijdkrachten?


A: De Canadese strijdkrachten bestaan uit het leger, de luchtmacht en de marine van Canada.

V: Wie is de opperbevelhebber van de Canadese strijdkrachten?


A: De opperbevelhebber van de Canadese strijdkrachten is het staatshoofd van Canada, koningin Elizabeth II, vertegenwoordigd door de gouverneur-generaal van Canada, Mary May Simon.

V: Wie is de Chef Defensiestaf van de Canadese strijdkrachten?


A: De chef van de defensiestaf van de Canadese strijdkrachten is generaal Thomas J. Lawson.

V: Aan wie legt de chef van de defensiestaf verantwoording af?


A: De Chef Defensiestaf ressorteert onder de minister van Nationale Defensie.

V: Wie is de huidige minister van Nationale Defensie van Canada?


A: De huidige minister van Nationale Defensie van Canada is Anita Anand van de Liberale Partij.

V: Hoe zijn de Canadese strijdkrachten gestructureerd in vergelijking met de Verenigde Staten?


A: De Canadese strijdkrachten staan onder één enkele structuur, in tegenstelling tot de Verenigde Staten.

V: Wat is de National Defence Act?


A: Volgens de National Defence Act zijn "de Canadese strijdkrachten de strijdkrachten van Hare Majesteit die door Canada zijn opgericht en bestaan uit één dienst, de Canadian Armed Forces genaamd".

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3