Karavaan

Een caravan (van Perzisch: کاروان) is een groep mensen die samen reizen. Vaak zijn ze op een handelsexpeditie. Caravans werden vooral gebruikt in woestijngebieden en in de hele Zijderoute. Het reizen in groepen hielp bij de verdediging tegen bandieten, net zoals konvooien op zee hielpen bij de bescherming tegen piraterij. Het hielp ook bij het verbeteren van de schaalvergroting in de handel. In de 14e eeuw waren er meldingen van karavanen tot 12.000 kamelen.

In historische tijden reisden karavanen door Oost-Azië en Europa. Ze droegen vaak luxueuze en lucratieve goederen, zoals zijde of juwelen. Deze ruilden ze voor zout, goud, koper of slaven. In het begin werden ezelskarren gebruikt. Ze werden vervangen door de enkele bult kameel. De kameel kon grote afstanden afleggen op zeer weinig water.

Caravans kunnen een grote investering in goederen en kamelen vergen. Ze waren een rijk doelwit voor bandieten. De winst van een succesvolle handelsreis kon groot zijn. Veel heersers langs belangrijke handelsroutes creëerden caravanserai (tussenstations). Dit waren plaatsen waar karavanen hun dieren konden opfrissen en waar voorraden konden worden aangevuld. Het volume dat een karavaan kon vervoeren was echter beperkt. Zo kon een karavaan van 500 kamelen maar een derde of de helft van de goederen die door een regulier Byzantijns koopvaardijschip werden vervoerd, vervoeren.

De huidige caravans vervoeren nog steeds belangrijke goederen in minder ontwikkelde gebieden van de wereld. Voorbeelden hiervan zijn de kameeltreinen die de zuidelijke randen van de Sahara-woestijn doorkruisen. Ook bestaan moderne caravans vaak uit auto's, vrachtwagens en bussen.

CaravanZoom
Caravan

Vragen en antwoorden

V: Wat is een caravan?
A: Een karavaan is een groep mensen die samen reist, meestal op handelsexpeditie.

V: Waar werden karavanen historisch gezien gebruikt?
A: Karavanen werden vooral gebruikt in woestijngebieden en langs de Zijderoute, en in heel Oost-Azië en Europa.

V: Wat voor soort goederen vervoerden karavanen?
A: Karavanen vervoerden vaak luxueuze en lucratieve goederen zoals zijde of juwelen, die zij ruilden voor zout, goud, koper of slaven.

V: Hoe werden karavanen vervoerd?
A: Eerst werden ezelskarren gebruikt om karavanen te vervoeren, maar die werden uiteindelijk vervangen door kamelen met één bult, omdat die lange afstanden konden afleggen op weinig water.

V: Wat was de maximale grootte van een karavaan?
A: De grootste geregistreerde karavaan telde tot 12.000 kamelen.

V: Hoeveel lading kon een karavaan vervoeren in vergelijking met andere vervoermiddelen?
A: Een karavaan van 500 kamelen kon slechts een derde of de helft van de goederen vervoeren die een gewoon Byzantijns koopvaardijschip vervoerde.

V: Zijn er tegenwoordig nog caravans in gebruik?
A: Ja, hedendaagse karavanen vervoeren nog steeds belangrijke goederen in minder ontwikkelde gebieden van de wereld, zoals kameeltreinen die de zuidelijke randen van de Sahara doorkruisen, en bestaan vaak uit auto's, vrachtwagens en bussen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3