Zouten | chemische verbinding gemaakt van kationen gekoppeld aan anionen

In de scheikunde is een zout een neutrale chemische verbinding van kationen (positieve ionen) met anionen (negatieve ionen). Het belangrijkste zout is natriumchloride met de chemische formule NaCl. Het wordt gevormd wanneer zoutzuur wordt toegevoegd aan natriumhydroxide. De reactie verloopt als volgt HCl+NaOH2 geeft NaCl+H20+warmte

Mengsels van zouten in water worden elektrolyten genoemd. Elektriciteit kan zowel door elektrolyten als door gesmolten zouten gaan.

Zout kan ijs smelten, omdat zout de temperatuur verlaagt die nodig is om vloeistof te laten bevriezen. Daarom worden straten in de winter soms met zout behandeld, als de temperatuur slechts iets onder het vriespunt ligt.

Een zout kan ook worden uitgelegd als een ionische verbinding die dissocieert en daarbij een ander positief ion dan waterstofion en een ander negatief ion dan hydroxylion vormt.


  Zoutkristal  Zoom
Zoutkristal  

Tafelzout

Zie ook Tafelzout

Het woord "Salt" betekent in het Engels vaak "tafelzout" of "eetbaar zout" (dat is zout dat kan worden gegeten). Dit soort zout bestaat voornamelijk uit natriumchloride (NaCl). Het is een van de weinige mineralen die veel door mensen worden gegeten, maar het kan voor andere dingen worden gebruikt dan alleen om voedsel smaak te geven. op natriumchloride. Beide zijn nodig voor alle levende wezens, inclusief de mens, maar ze worden niet altijd gegeten in de vorm van zout, waar ze samen in grote hoeveelheden voorkomen. Sommige volkeren, zoals de Yanomami-stam in Zuid-Amerika, eten heel weinig zout. Zout wordt gebruikt om de hoeveelheid water in het lichaam te regelen. De zoute smaak is ook een van de basissmaken. Hunkeren naar zout kan worden veroorzaakt doordat het lichaam te weinig mineralen, zoals natriumchloride, bevat.

Het eten van te veel of te weinig zout kan gezondheidsproblemen in de hand werken, bijvoorbeeld [[hypertensie]]. Bij de bereiding van voedsel wordt zout gebruikt als conserveermiddel, om het voedsel langer houdbaar te maken, en als smaakmaker. Er zijn verschillende manieren om aan keukenzout te komen:

  • Uit de zee, met behulp van zoutverdampingsvijvers of ontziltingsinstallaties.
  • Vanuit een berg, of ondergronds, met behulp van zoutmijnen.
  • Van natuurlijke pekel.
  • Uit de supermarkt.


 Binnen in een zoutmijn in Roemenië  Zoom
Binnen in een zoutmijn in Roemenië  

Geschiedenis

Omdat veel ziektekiemen niet in zout kunnen leven, wordt zout al sinds de vroegste tijden gebruikt om voedsel te conserveren. Dankzij het gebruik ervan als conserveringsmiddel konden grote hoeveelheden voedsel worden opgeslagen, over grote afstanden worden vervoerd en het hele jaar door worden gegeten. Zo konden bevolkingen groeien, steden zich ontwikkelen en soldaten in oorlogen worden gevoed. Zout werd waarschijnlijk al in 4000 voor Christus in Egypte gebruikt. In de oudheid was zout waardevoller dan nu, omdat het op veel plaatsen moeilijk te krijgen was, en niet alleen kon worden gebruikt om voedsel smaak te geven, maar ook om het langer houdbaar te maken. Het maakte het mogelijk voedsel langer te bewaren en mee te nemen op lange reizen.

Mensen ruilden zout vaak voor andere dingen. Het was van grote waarde in China, Turkije, het Midden-Oosten en Afrika. In het Middellandse Zeegebied, waaronder het oude Rome, werd zout zelfs als geld gebruikt. Het woord salaris komt van het Latijnse woord voor zout, omdat men de mensen in zout betaalde. Nadat men leerde hoe men zout uit de oceaan kon halen, werd zout goedkoper. De Feniciërs waren enkele van de eersten die uitvonden hoe dit moest, door zeewater op het droge te gieten. Toen het opdroogde, verzamelden ze het zout en verkochten het.

Een ander gebruik van zout was in de oorlog, als een manier om een stad te straffen door haar gewassen te ruïneren. Dit wordt "de aarde zouten" genoemd. De Assyriërs zouden een van de eersten zijn geweest die dit met hun buren deden.


 

Ziet er  uit

Kleur

Zouten komen voor in allerlei kleuren, zoals: geel (natriumchromaat), oranje (kaliumdichromaat), rood (kwiksulfide), mauve (kobaltchloride-hexahydraat), blauw (kopersulfaat-pentahydraat, ijzerhexacyanoferraat), groen (nikkeloxide), kleurloos (magnesiumsulfaat), wit (titaandioxide) en zwart (mangaandioxide). De meeste mineralen en anorganische pigmenten, evenals veel synthetische organische kleurstoffen, zijn zouten. 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een zout?


A: Een zout is een neutrale chemische verbinding bestaande uit kationen (positieve ionen) gekoppeld aan anionen (negatieve ionen).

V: Wat is de belangrijkste soort zout?


A: Het belangrijkste zout is natriumchloride met de chemische formule NaCl.

V: Hoe wordt natriumchloride gevormd?


A: Natriumchloride wordt gevormd wanneer zoutzuur wordt toegevoegd aan natriumhydroxide. De reactie voor dit proces is HCl+NaOH2 geeft NaCl+H20+warmte.

V: Hoe worden mengsels van zouten in water genoemd?


A: Mengsels van zouten in water worden elektrolyten genoemd.

V: Kan elektriciteit door elektrolyten gaan?


A: Ja, elektriciteit kan door elektrolyten gaan, evenals door gesmolten zouten.

V: Hoe verlagen zouten de temperatuur die nodig is om een vloeistof te laten bevriezen?A: Zouten kunnen ijs smelten omdat zij de temperatuur verlagen die nodig is om een vloeistof te laten bevriezen. Daarom worden straten in de winter soms met zout behandeld als de temperatuur slechts iets onder het vriespunt ligt.

V: Hoe kan een zout nog meer worden verklaard?


A: Een zout kan ook worden uitgelegd als een ionische verbinding die dissocieert en daarbij een ander positief ion dan waterstofion en een ander negatief ion dan hydroxylion vormt.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3