Carcharodontosaurus

Carcharodontosaurus was een reusachtige vleesetende dinosaurus uit de Krijt-periode, 100-93 miljoen jaar geleden. Hij was ongeveer 13 meter lang en had een gewicht van ongeveer zes ton. Fossielen van Carcharodontosaurus zijn gevonden in Afrika.

Carcharodontosaurus was nauw verwant aan de iets grotere Giganotosaurus, zijn neef uit Argentinië; het zijn beide carcharodontosauridische carnosauriërs. Recente ontdekkingen van Carcharodontosaurus schatten zijn volwassen lengte op 39 - 44 voet, waarmee hij de grootste vleesetende dinosaurus in Afrika is, na Spinosaurus.

Er zijn slechts twee fossielen van de Carcharodontosaurus gevonden. Twee tanden werden gevonden in de jaren 1920. Andere delen werden in de jaren 1930 in Egypte gevonden. Ze werden vernietigd bij bombardementen op München in de Tweede Wereldoorlog toen ze tentoongesteld waren.

In 1996 werd een schedel blootgelegd: de lengte ervan werd groter geschat dan de oudere en dat gold ook voor de schedel, die 1,6 meter of 5,2 voet meet. Zijn kaken zijn smal zoals die van Giganotosaurus. Zijn tanden waren tot 7 duim lang.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3