Wapenstilstand

Een staakt-het-vuren (of wapenstilstand) is een onderbreking van een oorlog of een gewapend conflict, waarbij elke partij in het conflict met de andere partij overeenkomt om gedurende enige tijd geen agressieve acties meer te ondernemen. Wapenstilstanden kunnen worden afgekondigd als onderdeel van een formeel verdrag, maar ze worden ook wel eens onderdeel genoemd van een informele overeenkomst tussen strijdende partijen.

Historische voorbeelden

Wereldoorlog I

Op 24 december 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog, was er een onofficieel staakt-het-vuren omdat zowel de Duitsers als de Britten Kerstmis wilden vieren (het "Kerstbestand"). Er werd geen verdrag ondertekend, en na een paar dagen werd de oorlog hervat.

Koreaanse Oorlog

Op 27 juli 1953 werd een staakt-het-vuren bereikt om een einde te maken aan het conflict van de Koreaanse Oorlog en een gedemilitariseerde zone in te stellen. Maar er is geen vredesverdrag ondertekend. Daarom zijn Noord- en Zuid-Korea officieel nog steeds in oorlog.

Huidige voorbeelden

Kasjmir conflict

De Pakistaanse regering heeft herhaaldelijk beweerd dat de Republiek India het Simla-akkoord schendt door een hek te bouwen langs de wapenstilstandslijn in het conflict over Kasjmir. De toenmalige Pakistaanse president en voormalig stafchef van het leger (Pakistan) Pervez Musharraf beloofde in 2002 de infiltratie in het territorialegeschil te beteugelen. Na de wapenstilstandsovereenkomst van november 2003 werd de bouw hervat en eind 2004 voltooid. Op 30 september 2004 was de afrastering van de bestandslijn in de Kasjmirvallei en de regio Jammu voltooid. Volgens Indiase militaire bronnen heeft het hek het aantal militanten dat routinematig het bezette gebied van de betwiste staat binnendringt om Indiase soldaten aan te vallen, met 80% verminderd.

Israëlisch-Palestijns conflict

Een ander voorbeeld van een staakt-het-vuren in het Israëlisch-Palestijnse conflict werd aangekondigd tussen de Staat Israël en de Palestijnse Nationale Autoriteit op 8 februari 2005. Bij de aankondiging definieerde Saeb Erekat, hoofd van de Palestijnse onderhandelaars, het staakt-het-vuren in het openbaar als volgt: "We zijn overeengekomen dat president Mahmoud Abbas vandaag zal verklaren dat het geweld tegen Israëliërs waar dan ook volledig zal worden gestaakt en dat premier Ariel Sharon zal verklaren dat het geweld en de militaire activiteiten tegen Palestijnen waar dan ook volledig zullen worden gestaakt."

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is een staakt-het-vuren?


A: Een staakt-het-vuren is een staking van de vijandelijkheden in een oorlog of een gewapend conflict. Het is een overeenkomst tussen de strijdende partijen om agressieve acties voor een bepaalde periode te staken.

V: Wat zijn de voorwaarden voor een staakt-het-vuren?


A: De voorwaarden voor een staakt-het-vuren hangen af van de aard van het conflict. Beide partijen in het conflict moeten er echter mee instemmen niet meer te vechten en geen agressieve handelingen te verrichten.

V: Hoe lang duurt een staakt-het-vuren gewoonlijk?


A: Een staakt-het-vuren kan eender hoe lang duren, afhankelijk van het akkoord dat de betrokken partijen hebben bereikt. Sommige wapenstilstanden kunnen slechts enkele uren duren, terwijl andere voor weken, maanden of zelfs onbepaalde tijd kunnen worden afgekondigd.

V: Wanneer wordt een staakt-het-vuren afgekondigd?


A: Een staakt-het-vuren kan in elk stadium van een conflict worden afgekondigd, afhankelijk van de omstandigheden. Soms maakt het deel uit van een vredesakkoord, soms is het een informeel akkoord tussen de strijdende partijen.

V: Wat is het doel van een staakt-het-vuren?


A: Het doel van een staakt-het-vuren is een tijdelijke onderbreking van de gevechten en de mogelijkheid voor beide partijen om te onderhandelen over een meer permanente oplossing voor het conflict. Het kan ook worden gebruikt om humanitaire hulp aan getroffen burgers te verlenen.

V: Zijn staakt-het-vuren altijd effectief bij het beëindigen van conflicten?


A: Een staakt-het-vuren kan conflicten effectief beëindigen als de omstandigheden goed zijn en beide partijen zich inzetten om het te laten werken. Toch zullen zij niet altijd het beoogde doel bereiken, omdat sommige partijen de overeenkomst kunnen verbreken en de gevechten kunnen voortzetten.

V: Hoe worden staakt-het-vuren gecontroleerd en gehandhaafd?


A: Wapenstilstanden worden gewoonlijk gecontroleerd door neutrale partijen, zoals de Verenigde Naties of andere internationale organisaties. De voorwaarden van het staakt-het-vuren kunnen ook bepalingen bevatten voor handhavingsmaatregelen, zoals de inzet van vredeshandhavers of andere veiligheidstroepen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3