A (letter)

A of a is de eerste letter van het Engelse alfabet. De kleine letter, a of α, wordt gebruikt als kleine letterklinker.

Wanneer het wordt uitgesproken, wordt ā gezegd als een lange a, een tweeklank van ĕ en y. A is vergelijkbaar met alpha van het Griekse alfabet. Dat is niet verwonderlijk, want het staat voor dezelfde klank.

"Alfa en omega" (de laatste letter van het Griekse alfabet) betekent van het begin tot het einde. In de muzieknotatie is de letter A het symbool van een noot in de toonladder, onder B en boven G. In binaire getallen is de letter A 01000001.

A is de letter die werd gebruikt om een team voor te stellen in een oude TV-show, The A-Team. Een hoofdletter a wordt geschreven als "A". Gebruik een hoofdletter a aan het begin van een zin als je schrijft.

"A" schrijven in cursiefZoom
"A" schrijven in cursief

Waar het vandaan kwam

De letter "A" was in het Fenicische alfabet de aleph. Dit symbool kwam voort uit een eenvoudige afbeelding van een ossenkop.

Egyptisch

Fenicisch
aleph

Grieks
Alpha

Etruskische
A

Romeins/Cyrillisch
A

Egyptian hieroglyphic ox head

Phoenician aleph

Greek alpha

Etruscan A

Roman A

Deze Fenicische letter hielp bij het maken van de basisblokken van latere lettertypen. De Grieken wijzigden deze letter later en gebruikten hem als hun letter alpha. Het Griekse alfabet werd gebruikt door de Etrusken in Noord-Italië, en de Romeinen wijzigden later het Etruskische alfabet voor hun eigen taal.

Met behulp van de brief

De letter A heeft zes verschillende klanken. Hij kan klinken als æ, in het Internationaal Fonetisch Alfabet, zoals in het woord pad. Andere klanken van deze letter zitten in de woorden vader, die zich hebben ontwikkeld tot een andere klank, zoals in het woord aas.

Gebruik in de wiskunde

In algebra wordt de letter "A" samen met andere letters aan het begin van het alfabet gebruikt om bekende grootheden weer te geven.

In de meetkunde worden de hoofdletters A, B, C enz. gebruikt om lijnstukken, lijnen enz. aan te geven. Ook wordt A meestal gebruikt als een van de letters om een hoek in een driehoek te markeren.

Vragen en antwoorden

V: Wat is de eerste letter van het Engelse alfabet?


A: De eerste letter van het Engelse alfabet is A of a.

V: Wat is het nut van de kleine letter "a" of "α"?


A: De kleine letter "a" of "α" wordt gebruikt als een kleine letterklinker.

V: Hoe wordt "ā" uitgesproken?


A: Wanneer "ā" wordt uitgesproken, wordt het gezegd als een lange a, een tweeklank van ĕ en y.

V: Wat zijn Alfa en Omi in het Griekse alfabet?


A: Alfa en Omi zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet en betekenen van begin tot eind.

V: Wat is het symbool van een noot in de toonladder in muzieknotatie?


A: De letter A is het symbool van een noot in de toonladder, onder B en boven G in muzieknotatie.

V: Wat is het binaire getal voor de letter A?


A: In binaire getallen is de letter A 10000000894043221.

V: Waar staat de letter A voor in het oude tv-programma The A-Team?


A: In het oude tv-programma The A-Team werd de letter A gebruikt om een team voor te stellen.

V: Is het juist om een hoofdletter A aan het begin van een zin te gebruiken?


A: Ja, dat is correct. Een hoofdletter A wordt geschreven als "A". Men moet een hoofdletter A gebruiken aan het begin van een zin als men schrijft.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3