Gemene gronden

Gemeenschappelijk land (common land) is land waarop de plaatselijke bevolking bepaalde rechten heeft. Bijvoorbeeld om hun schapen te laten grazen, brandhout te verzamelen, of turf te hakken voor brandstof.

Oorspronkelijk maakte in middeleeuws Engeland de common deel uit van het landhuis. Hoewel het deel uitmaakte van het landgoed van de heer van het landhuis, hadden de pachters bepaalde rechten.

Bij uitbreiding is de term "gemeengoed" ook van toepassing geworden op andere hulpbronnen waarop een gemeenschap rechten kan doen gelden of waartoe zij toegang heeft. Tegenwoordig wordt de term "common" vooral gebruikt voor de grond waarop de rechten worden uitgeoefend. Iemand die recht heeft op gemeenschappelijke grond is een "commoner".

Vandaag de dag bestaan er nog steeds commons in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, hoewel hun omvang veel kleiner is dan de miljoenen acres die er in de 17e eeuw waren.

Moderne pannage, of "gemeenschappelijke mast", in het New ForestZoom
Moderne pannage, of "gemeenschappelijke mast", in het New Forest

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is gemeenschappelijke grond?


A: Gemeenschappelijke grond is grond waarop lokale mensen bepaalde rechten hebben, zoals het laten grazen van vee, het verzamelen van brandhout of het kappen van graszoden voor brandstof.

V: Waarvoor werd de common oorspronkelijk gebruikt in het middeleeuwse Engeland?


A: Oorspronkelijk maakte de common deel uit van het landhuis en hadden de pachters er bepaalde rechten op.

V: Van wie was de common in het middeleeuwse Engeland?


A: Hoewel de common deel uitmaakte van het landgoed van de lord of the manor, hadden de pachters er bepaalde rechten op.

V: Hoe heeft de term "commons" zich in de loop der tijd uitgebreid?


A: Door uitbreiding is de term "commons" van toepassing geworden op andere hulpbronnen waar een gemeenschap rechten op heeft of toegang toe heeft.

V: Waarvoor wordt de term "common" tegenwoordig voornamelijk gebruikt?


A: Tegenwoordig wordt de term "gemeenschappelijk" vooral gebruikt voor de grond waarop bepaalde rechten worden uitgeoefend.

V: Wat is een commoner?


A: Iemand die recht heeft op gemeenschappelijke grond is een commoner.

V: Bestaan er vandaag de dag nog commons?


A: Ja, commons bestaan nog steeds in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, hoewel hun omvang veel kleiner is dan de miljoenen acres die in de 17e eeuw bestonden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3