Gemene gronden

Gemeenschappelijk land (common land) is land waarop de plaatselijke bevolking bepaalde rechten heeft. Bijvoorbeeld om hun schapen te laten grazen, brandhout te verzamelen, of turf te hakken voor brandstof.

Oorspronkelijk maakte in middeleeuws Engeland de common deel uit van het landhuis. Hoewel het deel uitmaakte van het landgoed van de heer van het landhuis, hadden de pachters bepaalde rechten.

Bij uitbreiding is de term "gemeengoed" ook van toepassing geworden op andere hulpbronnen waarop een gemeenschap rechten kan doen gelden of waartoe zij toegang heeft. Tegenwoordig wordt de term "common" vooral gebruikt voor de grond waarop de rechten worden uitgeoefend. Iemand die recht heeft op gemeenschappelijke grond is een "commoner".

Vandaag de dag bestaan er nog steeds commons in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, hoewel hun omvang veel kleiner is dan de miljoenen acres die er in de 17e eeuw waren.

Moderne pannage, of "gemeenschappelijke mast", in het New ForestZoom
Moderne pannage, of "gemeenschappelijke mast", in het New Forest

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3