Passer (gereedschap)

Een kompas (of paar kompassen) is een tekengereedschap dat gebruikt kan worden om cirkels of bogen, delen van cirkels te tekenen. Ze kunnen ook gebruikt worden om afstanden te meten, in het bijzonder op kaarten. Kompassen kunnen worden gebruikt voor wiskunde, tekenen, navigatie en meer.

Kompassen zijn meestal gemaakt van metaal, en hebben twee delen die elkaar bij een scharnier ontmoeten worden genoemd. De poten kunnen uit elkaar of samen worden bewogen om de grootte van de cirkel te veranderen. Het ene deel heeft een spijker, een scherp, puntig deel aan het eind, en het andere deel heeft een potlood of een pen. Er zijn twee soorten kompassen: het mechanische kompas en het normale kompas. Het mechanische kompas is een kompas met een mechanisch potlood, en het normale kompas is een kompas met een normale pen of potlood. Om het kompas te laten werken, moet u veranderen hoe ver het potlood uitsteekt.

Een verdeler is een kompas dat bestaat uit twee delen met een spijker, en wordt gebruikt om metingen van afstanden en lengtes weer te geven. Het wordt een verdeler genoemd omdat het gebruikt wordt om een afstand in tweeën te delen (van een groter ding kleinere dingen te maken), met behulp van de geometrie.

Een kompas gebruiken om een cirkel te tekenenZoom
Een kompas gebruiken om een cirkel te tekenen

Gebruikt

Cirkels kunnen worden gemaakt door het been met de spijker in het papier te drukken, het potlood op het papier te leggen en het potlood in de cirkel te bewegen. Om dit te doen, moet je de benen niet verder uit elkaar of dichter bij elkaar bewegen terwijl je de cirkel tekent. Een cirkel kan groter of kleiner worden gemaakt door de benen verder uit elkaar of dichter bij elkaar te bewegen.

Afstanden kunnen worden gemeten op een kaart met behulp van tussenschotten, kompassen met twee pieken. De afstand tussen de pieken op de kaart toont een afstand in werkelijkheid. Door te meten hoeveel keer de kompassen tussen twee dingen op de kaart passen, wordt de afstand tussen die dingen getoond.

Kompas- en rechtlijnige tekening wordt gebruikt om dingen te laten zien in vlakke meetkunde (geometrie gebruikt op een vlak gebied). Echte kompassen worden gebruikt op papier, maar het perfecte kompas dat in proefdrukken wordt gebruikt is een denkbeeldig, perfect hulpmiddel dat perfecte cirkels tekent. De meest strikte definitie van dit ideale gereedschap, dat gebruikt wordt om uit te leggen, is het "instortingskompas". Het tekent een cirkel vanaf een bepaalde plaats met een bepaalde straal en kan niet opnieuw worden gebruikt. Dat wil zeggen, in tegenstelling tot een echt kompas, kan het niet zomaar verplaatst worden naar een andere plaats en gebruikt worden om een andere cirkel te tekenen die hetzelfde is.

Media gerelateerd aan Compass (opstellen) bij Wikimedia Commons

Vragen en antwoorden

V: Wat is een kompas?


A: Een kompas is een tekeninstrument dat cirkels of bogen kan tekenen, en ook gebruikt kan worden om afstanden op kaarten te meten.

V: Wat zijn de twee belangrijkste doelen waarvoor een kompas wordt gebruikt?


A: Een kompas kan worden gebruikt voor wiskunde, tekenen, navigatie en het meten van afstanden op kaarten.

V: Wat zijn de twee onderdelen van een kompas en wat is hun functie?


A: De twee onderdelen van een kompas zijn de benen en het scharnier. De benen kunnen uit elkaar of tegen elkaar worden bewogen om de grootte van de cirkel te veranderen, en het ene deel heeft een spike en het andere een potlood of pen.

V: Hoeveel soorten kompassen zijn er?


A: Er zijn twee soorten kompassen: het mechanische kompas en het normale kompas.

V: Wat is een verdeler?


A: Een deler is een kompas dat bestaat uit twee delen met een punt, en wordt gebruikt om afstanden en lengtes te meten.

V: Waarom wordt het een deler genoemd?


A: Het wordt een deler genoemd omdat het wordt gebruikt om een afstand in tweeën te delen, met behulp van meetkunde.

V: Hoe laat je een kompas werken?


A: Om een kompas te laten werken, moet u veranderen hoe ver het potlood uitsteekt.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3