Raad van Europa

De Raad van Europa (Frans: Conseil de l'Europe, Duits: Europarat) is een internationale organisatie van 47 lidstaten in de Europese regio. Een van de eerste successen was het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in 1950, dat als basis dient voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De zetel van de Raad van Europa bevindt zich in Straatsburg aan de Frans-Duitse grens. De oorspronkelijke ontmoetingsplaats was in het universiteitspaleis van de stad. Het Palais de l'Europe, ongeveer twee kilometer van het stadscentrum, heeft zijn plaats ingenomen. Het lidmaatschap staat open voor alle Europese democratieën die het beginsel van de rechtsstaat aanvaarden en de fundamentele mensenrechten, burgerrechten en vrijheden van hun burgers en de eerbiediging van de rechten van minderheidsgroepen garanderen.

De Raad van Europa mag niet worden verward met de Raad van de Europese Unie of de Europese Raad, aangezien het een aparte organisatie is en geen deel uitmaakt van de Europese Unie. Maar alle lidstaten van de Europese Unie zijn ook de lidstaten van de Raad van Europa.

De Europese vlag: eerst gebruikt door de Raad van Europa en vervolgens aangenomen door de Europese UnieZoom
De Europese vlag: eerst gebruikt door de Raad van Europa en vervolgens aangenomen door de Europese Unie

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3