Elektrofiel

In de chemie is een elektrofiel een molecuul of atoom dat graag elektronen van een ander molecuul of atoom overneemt. Veel elektrofielen hebben een positieve lading. Ze worden ook wel Lewiszuren genoemd. Voorbeelden van elektrofielen zijn moleculen waarvan de atomen een groot verschil in elektronegativiteit hebben, zoals HCl of een carbonyl, of ook oxidatiemiddelen.

Elektrofielen worden aangevallen door een nucleofiel, dat is het tegenovergestelde soort molecuul. Dit gebeurt bijvoorbeeld in additiereacties.In deze additiereactie is broom (Br2) het elektrofileZoom
In deze additiereactie is broom (Br2) het elektrofile


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3