Additiereactie

In de organische scheikunde vindt een additiereactie plaats wanneer twee moleculen samenkomen om een groter molecuul te maken. Dit kan alleen gebeuren als een van de moleculen al een dubbele of drievoudige binding heeft. Dit kunnen koolstof-koolstofbindingen zijn of zelfs koolstof-zuurstof, koolstof-stikstof en andere. Een van de twee moleculen wordt het nucleofiel genoemd, en dit is degene die de elektronen aan het andere molecuul geeft om de nieuwe binding te maken. Het andere molecuul wordt het elektrofile genoemd, en dit is degene die de elektronen krijgt.

Een additiereactie is het tegenovergestelde van een eliminatiereactie. Bekende voorbeelden van additiereacties zijn de additie van water over een dubbele binding en de nucleofiele aanval op een carbonyl.

Enkele voorbeelden van optelreactiesZoom
Enkele voorbeelden van optelreacties


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3