Carbonylgroep

Een carbonyl is de groep C=O in een molecuul. Het is een koolstof en een zuurstofatoom met een dubbele binding ertussen. Koolstof heeft nog twee andere bindingen, die in het algemeen met elke andere groep kunnen zijn. Een carbonyl is bijvoorbeeld de C=O bit van een keton, aldehyde of ester.

Omdat zuurstof meer electronegatief is dan koolstof, zijn de elektronen in de binding meer naar voren gekomen. Dit betekent dat in zuur een proton op het zuurstofatoom gaat. Zowel de koolstof als de zuurstof in de groep worden gehybridiseerd.

De carbonyl is een zeer belangrijke functionele groep, omdat chemici er veel reacties mee kunnen doen. Het is gemakkelijk om er nucleofiele toevoegingen aan te doen, waardoor het molecuul groter wordt. Het is ook gemakkelijk om redoxreacties te doen, bijvoorbeeld het vormen van een alcohol. De alcohol is dan ook een zeer nuttige groep.

Carbonylen komen voor in veel natuurlijke stoffen en ook in geneesmiddelen en medicijnen. Het is eenvoudig te controleren of een carbonyl in een molecuul zit. Het geeft een zeer sterk signaal in de infraroodspectroscopie. Bij carbon NMR spectroscopie is het signaal meestal zeer hoogfrequent, weg van vele andere pieken.

CarbonylgroepZoom
Carbonylgroep


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3