Zoutzuur

Zoutzuur is een chemische verbinding. Het is een oplossing van waterstofchloridegas (HCl) dat is opgelost in water. In het verleden noemde men het ook wel zoutzuur. Het wordt veel gebruikt in de industrie, en het wordt ook door de maag gemaakt om voedsel te helpen verteren. Zoutzuur reageert, zoals alle zuren, met basen om zouten (chloriden) te produceren.

Veiligheid

Etiketten voor gevaarlijke goederen

 

In hoge concentraties kan zoutzuur zure nevels vormen. Zowel de nevel als de oplossing tasten menselijk weefsel aan. Ze zijn bijtend, en kunnen chemische brandwonden veroorzaken. Deze kunnen de ogen, de huid, de ademhalingsorganen en andere organen van het menselijk lichaam beschadigen.

Wanneer zoutzuur wordt gemengd met bepaalde chemicaliën, zoals bleekwater, ontstaat het giftige gas chloor. Bij het werken met zoutzuur moeten bepaalde veiligheidsmaatregelen worden genomen. Deze omvatten het gebruik van rubber of PVC handschoenen, het dragen van een veiligheidsbril om de ogen te beschermen, en speciale kleding die bestand is tegen chemicaliën.

Zoutzuur reageert met sommige metalen, waardoor ze worden aangetast en ontvlambaar waterstofgas ontstaat.

De risico's van contact met zoutzuur zijn afhankelijk van de concentratie. De volgende tabel geeft de EU-indeling van zoutzuuroplossingen:

Concentratie per
gewicht

Classificatie

R-zinnen

10%–25%

Irriterend (Xi)

R36/37/38

>25%

Bijtend (C)

R34 R37

De Environmental Protection Agency zegt dat zoutzuur een giftige stof is.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3