Cenozoïcum

Het Cainozoïcum (Cenozoïcum) is het huidige geologische tijdperk. Het begon 66 miljoen jaar geleden en gaat vandaag de dag nog steeds door. Voorheen was het het Mesozoïcum.

Tijdens het Cainozoïcum hebben de continenten hun huidige positie ingenomen. Het klimaat begon warm te worden, maar de afkoeling ging gestaag door. Uiteindelijk ontstonden er ijstijden.

Het woord Cainozoïcum is afgeleid van het Griekse kainos = "nieuw", en zoë = "leven". Het 'Cainozoïcum' kan gespeld worden als 'Cenozoïcum'. Het heeft drie perioden, en de perioden zijn opgesplitst in fasen.

Paleoceen

Eoceen

Oligoceen

    • Neogeen

Mioceen

Plioceen

Pleistoceen

Holoceen

Voorheen werd wat nu het Cainozoïcum is in twee periodes verdeeld, het Tertiair en het Kwartair. Het Tertiair kwam overeen met het Palaeogene+Neogeen. Nu wordt de term 'Tertiair' niet meer gebruikt. Officieel is het 'afgeschreven'.

De K/T grens. De tussenliggende kleisteenlaag bevat 1000 keer meer iridium dan de boven- en onderlaag. Het is de grens tussen het Krijt en het Tertiair. Het gesteente komt uit Wyoming, USA.Zoom
De K/T grens. De tussenliggende kleisteenlaag bevat 1000 keer meer iridium dan de boven- en onderlaag. Het is de grens tussen het Krijt en het Tertiair. Het gesteente komt uit Wyoming, USA.

Biota

Op het land is het Cainozoïcum het tijdperk van de zoogdieren, en van de vogels en de bloeiende planten. Grasland werd een belangrijk leefgebied. Waterzoogdieren namen de rol over van roofzuchtige reptielen zoals de mosasaurussen en plesiosaurussen. Hierdoor is het ecologische landschap van het Cainozoïcum heel anders geworden dan het Mesozoïcum.

Vragen en antwoorden

V: Wat is de huidige geologische jaartelling?


A: Het huidige geologische tijdperk is het Kainozoïcum (ook gespeld als Cenozoïcum).

V: Wanneer begon het Kainozoïcum?


A: Het Kainozoïcum begon 66 miljoen jaar geleden.

V: Welk tijdperk kwam vóór het Cainozoïcum?


A: Het tijdperk vóór het Kainozoïcum was het Mesozoïcum.

V: Wat gebeurde er tijdens het Kainozoïcum in termen van verplaatsing van continenten en klimaatverandering?


A: Tijdens het Kainozoïcum hebben de continenten zich verplaatst naar hun huidige posities en het klimaat begon warm maar koelde gestaag af, wat leidde tot ijstijden.

V: Wat is de betekenis van het woord "Kainozoïcum"?


A: Het woord "Kainozoïcum" betekent "nieuw leven" in het Grieks.

V: Hoeveel perioden zijn er in het Kainozoïcum?


A: Er zijn drie perioden in het Kainozoïcum.

V: Wat was het Tertiair, en waarom wordt het niet meer gebruikt?


A: Het Tertiair kwam overeen met het Paleogeen+Neogeen, en wordt officieel niet meer gebruikt en als "afgeschreven" beschouwd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3